Skip to main content

Lista de lucrări

 

 

 

 

CARMEN VASILE

LISTA DE LUCRĂRI

 

 

 

 

Contents

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ.. 1

Teză de doctorat (1) 1

Suporturi de curs tipărite (2) 1

Suporturi de curs publicate on-line (2) 1

Cărţi (3) 1

Studii publicate (9) 1

Eseu publicat (1) 2

Articole publicate (7) 2

Prefaţă (1) 3

Referate (5) 3

Consultant ştiinţific (1) 3

Puplicaţii redactate (3) 3

Lucrări de licenţă coordonate (55) 3

Roluri de licenţă coordonate (34) 7

Comunicări ştiinţifice (34) 9

Conferinţe publice (27) 12

Emisiuni TV (15) 14

ACTIVITATE ARTISTICĂ.. 15

Participare la festivaluri naţionale şi internaţionale (22) 15

Recitaluri şi concerte (99) 16

Spectacole de teatru, operă şi teatru muzical realizate regizoral (83) 24

Discografie (11). 33

Filme de scurt metraj (4). 33

Multimedia (8) 33

Fotografie (11) 34

Proiecte culturale – coordonator (9) 35

Proiecte culturale – participant (2) 35

CONTRIBUŢII LA DEZVOLTAREA MEDIULUI EDUCAŢIONAL. 35

REFERINȚE (52) 36

 


 

 

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ

Teză de doctorat (1)

 1. Opera monodramă – drama identităţii, Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, coordonator Prof. univ. dr. Eduard Terényi, 306 pagini, 2004;

Suporturi de curs tipărite (2)

1.     Caiet de practică pedagogică pentru specializarea Interpretare muzicală – Canto, Editura Universităţii din Oradea, 2006, ISBN 973-613-992-1 coautor;

2.     Caiet de practică pedagogică pentru specializarea Artele spectacolului – Actorie, Editura Universităţii din Oradea, 2005, ISBN 973-613-955-7, autor unic 129 pagini;

Suporturi de curs publicate on-line (2)

1.     Suport de curs: Operă, Dramaturgie muzicală, Practică artistică / Note book of Musical dramaturgy, Opera, Art practicing    https://sites.google.com/view/drcarmenvasilecursuri2020-2021/home https://carmen-vasile.blogspot.com/2021/10/suport-de-curs-pentru-anul-universitar.html;

2.     Suport de curs: Operă, Dramaturgie muzicală, Practică artistică, Coaching pentru carieră / Note book of Musical dramaturgy, Opera, Art practicing, Career coaching    https://sites.google.com/view/drcarmenvasilecursuri2020/home https://carmen-vasile.blogspot.com/2022/01/suport-de-curs-pentru-anul-universitar.html;

Cărţi (3)

1.     Facultatea de Muzică din Oradea la 10 ani, Editura Universităţii din Oradea, 2005, ISBN 973-613-937-9, coautor 100 pagini;

2.     Erwartung de Arnold Schoenberg – prefigurarea unui nou gen al teatrului muzical, Editura Universităţii din Oradea Oradea, 2004, ISBN 973-613-683-3, autor unic 225 pagini;

3.     La voix humaine. Drama însingurării, Editura Universităţii din Oradea, 2004, ISBN 973-613-682-5 autor unic, 175 pagini

Studii publicate (9)

 1. 2011.08.24. Pe urmele lui Orfeo / Following Orpheus Revista Focul viu Revistă de spiritualitate Nr. 3, an I Oradea ISSN 2247-5362, ISSN_L 2247-5362 autor unic 1 pagină română;
 2. 2011.05. Noi tendinţe în dramaturgia teatrului muzical / New tendentions in musical theatre dramaturgy Deceniu muzical universitar Studii muzicale şi dramaturgice - DVD Editura Universităţii din Oradea Oradea ISBN 978-606-10-0477-5 autor unic 33 pagini română;
 3. 2011.04. Noi tendinţe în dramaturgia teatrului muzical / New tendentions in musical theatre dramaturgy Euterpe Reflecţii artistice / Art reflections Nr. 1, an I Editura Universităţii din Oradea Oradea ISSN 2247 – 6431, ISSN – L = 224 – 6431 autor unic 33 pagini română www.almanah-euterpe.blogspot.com;
 4. 2011.04. Noi tendinţe în dramaturgia teatrului muzical / New tendentions in musical theatre dramaturgy Deceniu muzical universitar Studii muzicale şi dramaturgice - on line Editura Universităţii din Oradea Oradea ISBN 978-606-10-0476-8 autor unic 33 pagini română www.deceniu-muzical-universitar.blogspot.com;
 5. 2007.08. Mono-opera "La voix humaine" de FrancisPoulenc / The monoopera "La voix humaine" by Francis Poulenc Revista Tur d'Art Revistă culturală trimestrială, editată de Primăria municipiului Turda Nr.1, an I Turda ISSN 1843-3804 autor unic 2 pagini (44-45) română;
 6. 2007.05.31. Emoţiile - transcenderea şi întruparea lor în arta scenică muzicală / Emotions - transcending them and emodying them in music stage art Conferinţa Ştiinţifică Internaţională - Perspective ale educaţiei sociale şi emoţionale Rezumatul lucrărilor ştiinţifice participante la conferinţă Editura Universităţii din Oradea Oradea ISSN I224 - 6239 autor unic 1 pagină (115) engleză;
 7. 2001. Psihodrama – un gen specific secolului XX / Psychodrama - specific gender of XXth century Analele Universităţii din Oradea Editura Universităţii din Oradea Oradea ISBN 973-8219-65-5 autor unic 6 pagini (685 – 690) română;
 8. 1999. Interpretul – punct şi vector / The performer - point and vector Simpozionul Arta vocală în toate ipostazele, Selecţie de comunicări Editura Media Musica, Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca ISBN 973-98516-2-2 autor unic 4 pagini română;
 9. 1996. Zbor între două piane – dramaturgia unui balet imaginar pe Simfonia concertantă pentru două piane şi orchestră de coarde de Dinu Lipatti / Flight between two pianos - the dramaturgy of an imaginary ballet on Concertante Symphony for two pianos and string orchestra by Dinu Lipatti Caietul Simpozionului internaţional Dinu Lipatti UNESCO Comisia Naţională a României şi Academia de Muzică Bucureşti autor unic 2 pagini română;

Eseu publicat (1)

1.     2007. 04. Mărturisiri despre memoria zborului, Photo magazine, Revistă de tehnică şi artă fotografică, Nr. 23, aprilie 2007, Oradea, autor unic, 1 pagină (146), română;

Articole publicate (7)

 1. 2008. 06. 02. Creaţia de monoopere a compozitorului Ede Terényi, Revista Turd'Art, Turda, autor unic, 5 pagini, română;
 2. 2005. 09. 02. In memoriam Avram Geoldeş, Ziarul Impact, Săptămânal de informaţie şi atitudine, Oradea, ISSN 1583 - 9745, autor unic, 2 pagini, română;
 3. 2005. 08. 31. Impresii după Academia estivă d. f. e. w. a. 2005, Carei, coautor, 1 pagină, română;
 4. 2003. 11. 12. Muzica – terapie şi autoterapie, Ziarul Impact, Săptămânal de informaţie şi atitudine, Anul I, nr. 6, Oradea, ISSN 1583 - 9745, autor unic, 1 pagină, română;
 5. 2003. 10. 22. Facultatea de Muzică la Ingolstadt, Ziarul Impact, Săptămânal de informaţie şi atitudine, Anul I, nr. 4, Oradea, ISSN 1583 - 9745, autor unic, 1 pagină, română;
 6. 2002. The great operas (prezentarea CD-Rom-ului), Revista CD - Forum, Oradea, 4 pagini, română;
 7. 1998. Un moment de sinceritate, Revista Familia, Oradea, autor unic, 2 pagini, română;

Prefaţă (1)

1.     2010. 10. 01. Dansuri şi jocuri populare. Jocuri muzicale pentru preşcolari şi şcolari mici, Auxiliar didactic cu CD muzical, Autori Eugenia Drăgoi, Elena Maria Popa, Editura Imprimeriei de Vest, Oradea, ISBN 978-973-704-139-5, 1 pagină, română;

Referate (5)

 

1.     2017.12.11. Luni Referat privind catalogul Reverii;

2.     2012.01.09. Luni Referat pentru admiterea la masteratul de interpretare Royal Academy of Music a pianistei Antoanela Isaiu / 2 pagini engleză;

3.     2011.11.23. Vineri Referat asupra cărţii Istoria muzicii pentru uzul studenţilor de Gorea Luminiţa / 1 pagină română;

4.     2008.06.17. Referat asupra cărţii Descântecul - muzicoterapie arhaică de Lect.univ. Dr. Anca Spătar / 1 pagină română;

5.     2007.02.15. Referat pentru cartea Piese miniaturale dedicate pianului din creaţia compozitorilor români de Jámbor Fekete Elisabeta / 1 pagină română;

6.     2007.01.05. Referat pentru cartea Piese miniaturale dedicate pianului în muzica secolului al XX-lea de Jámbor Fekete Elisabeta / 1 pagină română;

Consultant ştiinţific (1)

1.     2007. 04. 25. The Chronicle of Classical Music, Editura Aquila, Oradea, 288 pagini, română;

Puplicaţii redactate (3)

1.     2011.06. Euterpe / Euterpe publicaţie on-line reflecţii artistice / art reflections Anul I, Nr. 1 Editura Universităţii din Oradea Oradea ISSN 2247 – 6431, ISSN – L = 224 – 6431 română / engleză www.almanah-euterpe.blogspot.com;

2.     2011.05. Deceniu Muzical Universitar / Musical University Decade Studii muzicale şi dramaturgice. Selecţie de lucrări prezentate la sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice prilejuită de celebrarea a 10 ani de la înfiinţarea Facultăţii de Muzică din Oradea Editura Universităţii din Oradea Oradea ISBN 978-606-10-0477-5 DVD română www.deceniu-muzical-universitar.blogspot.com;

3.     2011.04. Deceniu Muzical Universitar / Musical University Decade Studii muzicale şi dramaturgice. Selecţie de lucrări prezentate la sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice prilejuită de celebrarea a 10 ani de la înfiinţarea Facultăţii de Muzică din Oradea Editura Universităţii din Oradea Oradea ISBN 978-606-10-0476-8 on-line română www.deceniu-muzical-universitar.blogspot.com;

Lucrări de licenţă coordonate (55)

1.     2013.06.05 Vineri / Friday Rolul Maria din musicalul West side story de Leonard Bernstein / Sesiunea de licenţe Biro Annamaria Beatrix sesiunea iulie 2013 Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte Oradea 9.66 104 pagini română;

2.     2013.06.05 Vineri / Friday Rolul Donna Elvira din opera Don Giovanni de W.A. Mozart. Cooncepția interpretativă / Sesiunea de licenţe Biró Szidónia sesiunea iulie 2013 Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte Oradea 10 60 pagini română;

3.     2013.06.05 Vineri / Friday Rolul Don Ottavio din opera Don Giovanni de W.A. Mozart / Sesiunea de licenţe Chirilă Sergiu Ionel sesiunea iulie 2013 Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte Oradea 10 50 pagini română;

4.     2013.06.05 Vineri / Friday Rolul Donna Anna din opera Don Giovanni de W.A. Mozart / Sesiunea de licenţe Májerkuk Mária sesiunea iulie 2013 Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte Oradea 10 49 pagini română;

5.     2013.06.05 Vineri / Friday Rolul Don Giovanni din opera Don Giovanni de W.A. Mozart / Sesiunea de licenţe Olah Viorel Vlad sesiunea iulie 2013 Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte Oradea 10 75 pagini română;

6.     2013.06.05 Vineri / Friday Rolul Carmen din opera Carmen de G. Bizet / Sesiunea de licenţe Szabó Hajnalka sesiunea iulie 2013 Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte Oradea 9.66 39 pagini română;

7.     2012.06. Rolul Zerlinei din opera Don Giovanni de W.A .Mozart - Realizarea scenică Derzsi Hajnalka Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte - Interpretare muzicală - Canto Oradea 38 pagini română;

 1. 2012.06. Rolul Donna Elvira din opera Don Giovanni de W.A. Mozart - concepţie interpretativă / Ferenczi Orsolya Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte - Interpretare muzicală - Canto Oradea 32 pagini română;
 2. 2012.06. Personajul Adele din opereta "Die Fledermaus de Johann Strauss" - Ipostaze interpretative / Jártó-Kocsis Emöke Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte - Interpretare muzicală - Canto Oradea 33 pagini română;
 3. 2012.06. Rolul Carmen din opera "Carmen" de G. Bizet / Kovács Katalin Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte - Interpretare muzicală - Canto Oradea 37 pagini română;
 4. 2012.06. Rolul Leporello din opera "Don Giovanni" de W.A. Mozart - Realizarea scenică / Sándor Csaba Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte - Interpretare muzicală - Canto Oradea 32 pagini română;
 5. 2012.06. Rolul Maria din musicalul "West side story" de L. Bernstein - consideraţii interpretative / Valicec Rebeca Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte - Interpretare muzicală - Canto Oradea 65 pagini română;
 6. 2012.06. Rolul Zerlinei din opera "Don Giovanni" de W.A. Mozart - Consideraţii interpretative / Rusu Carmen Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte - Interpretare muzicală - Canto Oradea 31 pagini română;
 7. 2006.06. Rolul Figaro din opera Nunta lui Figaro de W.A. Mozart / Berbec Cristian Cosmin Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică - Interpretare muzicală (Canto) Oradea 30 pagini română;
 8. 2006.06. Rolul Contesei din opera Nunta lui Figaro de W.A. Mozart / Birta Diana Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică - Interpretare muzicală (Canto) Oradea 37 pagini română;
 9. 2006.06. Rolul Don Bartolo din opera Nunta lui Figaro de W.A. Mozart; / Boloş Marius Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică - Interpretare muzicală (Canto) Oradea 30 pagini română;
 10. 2006.06. Rolul Contele Almaviva din opera Nunta lui Figaro de W.A. Mozart / Dincă Ciprian Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică - Interpretare muzicală (Canto) Oradea 50 pagini română;
 11. 2006.06. Rolul Susanna din opera Nunta lui Figaro de W.A. Mozart / Dobrescu Mădălina Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică - Interpretare muzicală (Canto) Oradea 49 pagini română;
 12. 2006.06. Rolul Bastienne din opera Bastien und Bastienne de W.A. Mozart / Kentelki Kornélia Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică - Interpretare muzicală (Canto) Oradea 32 pagini română;
 13. 2006.06. Rolul Susanna din opera Nunta lui Figaro de W.A. Mozart / Nagy Nora Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică - Interpretare muzicală (Canto) Oradea 65 pagini română;
 14. 2006.06. Consideraţii personale privind munca de documentare şi întrupare scenică a personajului Marcellina din opera Nunta lui Figaro de W.A. Mozart / Papp Erna Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică - Interpretare muzicală (Canto) Oradea 34 pagini română;
 15. 2006.06. Rolul Contesa din opera Nunta lui Figaro de W.A. Mozart / Poleac Amalia Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică - Interpretare muzicală (Canto) Oradea 37 pagini română;
 16. 2006.06. Rolul Bartolo din opera Nunta lui Figaro de W.A. Mozart / Poşta Emil Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică - Interpretare muzicală (Canto) Oradea 49 pagini română;
 17. 2006.06. Rolul Cherubino din opera Nunta lui Figaro de W.A. Mozart / Turcuş Adriana Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică - Interpretare muzicală (Canto) Oradea 36 pagini română;
 18. 2005.06. Rolul Contesei din opera Le nozze di Figaro de W. A. Mozart / Mitra Livia Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică - Interpretare muzicală (Canto) Oradea 57 pagini română;
 19. 2005.06. Rolul Rosinei din opera Bărbierul din Sevilia / Puja Andreea Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică - Interpretare muzicală (Canto) Oradea 52 pagini română;
 20. 2005.06. Rolul lui Figaro din opera Le nozze din Figaro de W. A. Mozart / Varga Endre Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică - Interpretare muzicală (Canto) Oradea 71 pagini română;
 21. 2004.06. Rolul lui Marcello din opera „La Bohema” de G. Puccini / Aştefănoaei Florin Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea 41 pagini română;
 22. 2004.06. Rolul Dido din opera „Dido and Aeneas” de H. Purcell / Costea Elena Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea 15 pagini română;
 23. 2004.06. Rolul Zerliei din opera „Don Giovanni” de W.A. Mozart / Donca Claudia Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea 54 pagini română;
 24. 2004.06. Rolul Don Ottavio din o3-Feb-21pera „Don Giovanni” de W.A. Mozart / Gergely Németi Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea 61 pagini română;
 25. 2004.06. Rolul Zerlinei din opera „Don Giovanni” de W.A .Mozart / Şerban Ionela Adriana Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea 54 pagini română;
 26. 2004.06. Rolul Carmen din opera „Carmen” de G. Bizet / Sheipner Anita Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea;
 27. 2004.06. Rolul Gildei din opera „Rigoletto” de G. Verdi / Tytytce Şerban Silvana Dana Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea 19 pagini română;
 28. 2004.06. Rolul Donnei Elvira din opera „Don Giovanni” de W.A. Mozart / Vanca Ioana Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea 42 pagini română;
 29. 2003.06. Personajul Don Basilio din opera „Nunta lui Figaro” de W.A. Mozart / Bejan Nicolae Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea 43 pagini română;
 30. 2003.06. „Vocea umană” de Francis Poulenc / Borma Mădălina Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea 57 pagini română;
 31. 2003.06. Rolul Dido din opera „Dido and Aeneas” de H. Purcell / Haşaş Ramona Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea 80 pagini română;
 32. 2003.06. „La favola d’Orfeo” de Cl. Monteverdi. Rolul Messaggiera – La Musica / Kele Brigita Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea 81 pagini română;
 33. 2003.06. Personajul Ninfa – Proserpina din opera „La favola d’Orfeo” de Cl. Monteverdi / Loga Aurica Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea 99 pagini română;
 34. 2003.06. „La favola d’Orfeo” de Cl. Monteverdi. Rolul Păstorului / Lukács Attila Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea 75 pagini română;
 35. 2003.06. W.A. Mozart, „Nunta lui Figaro”. Rolul Bartolo / Oros Lucian Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea 30 pagini română;
 36. 2002.06. Rolul Marcellina din opera „Nunta lui Figaro” de W.A. Mozart / Baricsán Annamaria Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea 10 46 pagini română;
 37. 2002.06. Personajul Figaro din opera „Nunta lui Figaro” de W.A. Mozart / Corlade Ionuţ Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea 10 35 pagini română;
 38. 2002.06. Personajul Pong din opera „Turandot” de G. Puccini / Ifrim Cosmin Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea 10 17 pagini română;
 39. 2002.06. Personajul Contele Almaviva din opera „Nunta lui Figaro” de W.A. Mozart / Ivan Leonard Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea 10 30 pagini română;
 40. 2002.06. Personajul Contesa din opera „Nunta lui Figaro” de W.A. Mozart / Madaras Ildikó Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea 10 68 pagini română;
 41. 2002.06. Personajul Cherubino din opera „Le nozze di Figaro” de W.A. Mozart / Maruşca Dana Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea 10 57 pagini română;
 42. 2002.06. Rolul Susanna din opera „Nunta lui Figaro” de W.A. Mozart / Zain Oana Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea 10 35 pagini română;
 43. 2001.06. Caracterizarea personajului Contesa Almaviva / Costea Maria Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea 10 42 pagini română;
 44. 2001.06. Personajul Carolina din opera „Il matrimonio segreto” de Domenico Cimarosa / Dan Ioana Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea 10 42 pagini română;
 45. 2001.06. Personajul Carolina din opera “Il matrimonio segreto” de Domenico Cimarosa / Mikloviciu Ana Maria Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea 10 48 pagini română;
 46. 2001.06. Consideraţii privind realizarea rolului Cherubino din opera „Nunta lui Figaro” de W. A. Mozart / Pop Anca Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea 10 47 pagini română;
 47. 2001.06. W.A. Mozart „Nunta lui Figaro” rolul Susanna / Ţeudan Alina Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea 10 44 pagini română;
 48. 2001.06. Nunta lui Figaro, rolul Marcellinei / Tóth Erna Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea 10 51 pagini română;

Roluri de licenţă coordonate (34)

1.     2013.06.04. Joi / Thursday Rolul Maria din musicalul West side story de Leonard Bernstein Sesiunea de licenţe Biro Annamaria Beatrix sesiunea iulie 2013 Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte Oradea 8.66;

2.     2013.06.04. Joi / Thursday Rolul Donna Elvira din opera Don Giovanni de W.A. Mozart Sesiunea de licenţe Biró Szidónia sesiunea iulie 2013 Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte Oradea 9.66;

3.     2013.06.04. Joi / Thursday Rolul Don Ottavio din opera „Don Giovanni” de W.A. Mozart Sesiunea de licenţe Chirilă Sergiu Ionel sesiunea iulie 2013 Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte Oradea 9.33;

4.     2013.06.04. Joi / Thursday Rolul Donna Anna din opera Don Giovanni de W.A. Mozart Sesiunea de licenţe Májerkuk Mária sesiunea iulie 2013 Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte Oradea 10;

5.     2013.06.04. Joi / Thursday Rolul Don Giovanni din opera Don Giovanni de W.A. Mozart Sesiunea de licenţe Olah Viorel Vlad sesiunea iulie 2013 Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte Oradea 8.33;

6.     2013.06.04. Joi / Thursday Rolul Carmen din opera Carmen de G. Bizet Sesiunea de licenţe Szabó Hajnalka sesiunea iulie 2013 Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte Oradea 9.66;

7.     2012.06. Rolul Zerlinei din opera „Don Giovanni” de W.A .Mozart Derzsi Hajnalka Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte - Interpretare muzicală - Canto Oradea 38 pagini română;

8.     2012.06. Rolul Donna Elvira din opera Don Giovanni de W.A. Mozart / Ferenczi Orsolya Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte - Interpretare muzicală - Canto Oradea 32 pagini română;

9.     2012.06. Personajul Adele din opereta "Die Fledermaus de Johann Strauss" / Jártó-Kocsis Emöke Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte - Interpretare muzicală - Canto Oradea 33 pagini română;

10.  2012.06. Rolul Carmen din opera "Carmen" de G. Bizet / Kovács Katalin Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte - Interpretare muzicală - Canto Oradea 37 pagini română;

11.  2012.06. Rolul Leporello din opera "Don Giovanni" de W.A. Mozart / Sándor Csaba Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte - Interpretare muzicală - Canto Oradea 32 pagini română;

12.  2012.06. Rolul Maria din musicalul "West side story" de L. Bernstein / Valicec Rebeca Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte - Interpretare muzicală - Canto Oradea 65 pagini română;

13.  2012.06. Rolul Zerlinei din opera "Don Giovanni" de W.A. Mozart / Rusu Carmen Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte - Interpretare muzicală - Canto Oradea 31 pagini română;

14.  2010.06. Rolul Orfeo de Gluck / Bokor Ildikó Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea;

15.  2010.06. Rolul Basilio şi Don Curzio din opera Nunta lui Figaro de W.A.Mozart / Ferencz Vilmos Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea;

16.  2010.06. Rolul Cherubino din opera Nunta lui Figaro de W.A. Mozart / Tar Boroka Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea;

17.  2009.06.05. Rolul Carmen din opera Carmen de G. Bizet / Fábián G. Aletta Jazminka Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea;

18.  2009.06.05. Rolul Orfeo din opera Orfeo ed Euridice de C.W. Gluck / Kiss I. Katalin Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea;

19.  2009.06.05. Rolul Dalila din opera Samson et Dalila de C. Saint-Saëns / Kutasi M. Judit Isabela Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea;

20.  2009.06.05. Rolul Bastienne din opera Bastien und Bastienne de W.A. Mozart / Szabó A. Annamaria Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea;

21.  2009.06.05. Rolul Micaela din opera Carmen de G. Bizet / Timar V. Kinga Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea;

22.  2009.06.05. Rolul Zerlina din opera Don Giovanni de W.A. Mozart / Virág I. Margit Blanka Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea;

23.  2009.06. Rolul Serpetta din opera La finta giardiniera de W.A. Mozart / Creţ I. Silvana Anca Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea;

24.  2008.06.22. Rolul Belinda din opera Dido and Aeneas de H. Purcell / Kelemen A. Julianna (Júlia) Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea;

25.  2008.06.22. Rolul Belinda din opera Dido and Aeneas de H. Purcell / Rusu I. Elena Daniela Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea;

26.  2008.06.19. Rolul Dido din opera „Dido and Aeneas” de H. Purcell / Gîrgari I. Daciana Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea;

27.  2008.06.19. Rolul Carmen din opera Carmen de G. Bizet / Hartstein E. Greta Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea;

28.  2008.06.19. Rolul Belinda din opera Dido and Aeneas de H. Purcell / Macaveiu I. Cristina Ioana Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea;

29.  2008.06.19. Rolul Donna Elvira din opera Don Giovanni de W.A. Mozart / Puşcaş M. Mihaela Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea;

30.  2008.06.19. Rolul Aeneas din opera Dido and Aeneas de H. Purcell / Szabó Nagy I. Attila Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea;

31.  2008.04.01. Rolul Dido din opera „Dido and Aeneas” de H. Purcell / Corb C. Fivia Ecaterina Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea;

32.  2007.06.14. Rolul Figaro din opera Nunta lui Figaro de W.A. Mozart / Arendaş Alin Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea;

33.  2007.06.14. Rolul Susanna din opera Nunta lui Figaro de W.A. Mozart / Domahidi Kinga Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea;

34.  2007.06.14. Rolul Regina Nopţii din opera Flautul fermecat de W.A. Mozart / Horváth Dalma Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea;

Comunicări ştiinţifice (34)

 

1.     2014.05.30. Vineri / Friday 12:00 - 12:30 Monoopera Mahabharata de Ede Terényi - Mitul contemporan / The Mahabharata monoopera by Ede Terényi - The contemporary mith Orizonturi ale artei între creație și reprezentare Sesiune de comunicări științifice Ediția a XVIII-a Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte Oradea 25' română web: http://carmen-vasile.blogspot.ro/2014/05/monoopera-mahabharata-de-ede-terenyi.html , http://www.almanah-euterpe.blogspot.ro/2014/05/orizonturi-ale-artei-intre-creatie-si.html ;

2.     2013.05.28. Marţi / Tuesday Hermeneutica muzicală în conştiinţa omului modern / Musical hermeneutics in the consciuousness of the modern man Sesiune de comunicări ştiinţifice Interferenţe culturale Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte Oradea Sala M 017 30' română ;

3.     2011.05.27. Iubire şi fatalitate. De la Shakespeare la Bernstein / Love and fatality. From Shakespeare to Bernstein Sesiune de comunicări ştiinţifice Text şi interpretare în discursul muzical şi teatral Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte Oradea Sala M 017 30' română ;

4.     2010.05.28. Vineri / Friday Mitul faustian / The faustian mith Sesiune de comunicări ştiinţifice Quo vadis arta? Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea Sala 1 ;

5.     2009.05. / Sesiune de comunicări ştiinţifice Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea Sala 1 ;

6.     2008.05.30. Vineri / Friday Interculturalitate şi intertemporalitate în opera Dido and Aeneas de Henry Purcell / Interculturality and intertemporality in Dido and Aeneas opera by Henry Purcell Sesiune de comunicări ştiinţifice Dialoguri interculturale Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea Sala festivă ;

7.     2007.05.31. / Emoţiile - transcenderea şi întruparea lor în arta scenică muzicală / Emotions - Transcending them and embodying them in music stage art Conferinţă ştiinţifică internaţională Perspective ale educaţiei sociale şi emoţionale Universitatea din Oradea - Departamentul Pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic Oradea Băile Felix - Hotel Crişana ;

8.     2005.04.09. / Un spectacol experimental terapeutic / A therapeutic experimantal opera performance Sesiune de comunicări ştiinţifice Universitatea din Oradea - Departamentul Pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic Oradea Băile Felix - Hotel Crişana ;

9.     2004.05. Valenţele vizualului în spectacolul de operă / The valences of the visual field in the opera performance Simpozion interdisciplinar Aisthesis Persona Academia de Artă "Ion Andreescu" Cluj-Napoca Casa Matei Corvin ;

10.  2004.05. Dido and Aeneas – arhetipul spiritual al transcenderii / Dido and Aeneas - the spiritual archetype of transcending Sesiune de comunicări ştiinţifice Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea Sala 4 ;

11.  2003.04.11. / Dimensiunea spirituală a mitului orfic / The spiritual dimension of the orfic mith Sesiune de comunicări ştiinţifice Un text vechi pentru un secol nou Universitatea Emanuel Oradea ;

12.  2002.05. Psihanaliza gestului scenic / The psychoanalysis of the gesture on the stage Sesiune de comunicări ştiinţifice Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea ;

13.  2001.03.21-25. / Nunta lui Figaro – operă esoterică? (II) / The marriage of Figaro - esoteric opera? (II) Simpozion internaţional Arta vocală în toate ipostazele, ediţia a V-a Academia de Muzică "Gheorghe Dima" Cluj-Napoca ;

14.  2000.05.26. / Nunta lui Figaro – operă esoterică?I / The marriage of Figaro - esoteric opera? (I) Sesiune de comunicări ştiinţifice Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea ;

15.  2000.05.25. / Magia imaginii în spectacol / The magic of image in the spectacle Simpozion Interferenţe Academia de Artă "Ion Andreescu" Cluj-Napoca ;

16.  2000.03. Cânt în baletul-descânt El amor brujo de Manuel de Falla / Simpozion internaţional Arta vocală în toate ipostazele, ediţia a IV-a Academia de Muzică "Gheorghe Dima" Cluj-Napoca ;

17.  1998.05.27-28. / Aisthesis – persona din perspectiva artei scenice / Simpozion interdisciplinar Aisthesis Persona Academia de Artă "Ion Andreescu" Cluj-Napoca Casa Matei Corvin ;

18.  1997.10.9-11. / Lirica românească în creaţia lui Gheorghe Dima / Colocviu Personalitatea lui Gheorghe Dima, în contextul formării şcolii naţionale muzicale româneşti moderne Academia de Muzică "Gheorghe Dima" Cluj-Napoca Sala "Studio" ;

19.  1997.05.30. / Fenomenologia actului scenic de interpretare / Sesiune de comunicări ştiinţifice Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea Sala 4 ;

20.  1997.05.30. / Educarea şi pregătirea scenică a cântăreţilor / Sesiune de comunicări ştiinţifice Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea Sala 4 ;

21.  1997.05.09-10. / Patru melodii – voce şi pian - creaţia provocare spre creaţie / Simpozion internaţional Dinu Lipatti, ediţia a IV-a Bucureşti Palatul Cantacuzino ;

22.  1997.03.21-23. / Personajul - între tip şi arhetip / Simpozion internaţional Arta vocală în toate ipostazele, ediţia a III-a Academia de Muzică "Gheorghe Dima" Cluj-Napoca Sala "Studio" ;

23.  1997.03.21-23. / Interpretul - Punct şi vector energetic / Simpozion internaţional Arta vocală în toate ipostazele, ediţia a III-a Academia de Muzică "Gheorghe Dima" Cluj-Napoca Sala "Studio" ;

24.  1996.06.07. / Grafia situaţiilor scenice – Rigoletto de G. Verdi / Simpozion naţional Musicologorum collegii Academia de Muzică "Gheorghe Dima" Cluj-Napoca ;

25.  1995.04.29-30. / Zbor între două piane – dramaturgia unui balet imaginar pe Simfonia concertantă pentru două piane şi orchestră de coarde de Dinu Lipatti / Simpozion internaţional Dinu Lipatti Bucureşti Palatul Cantacuzino ;

26.  2005. / / Sesiune de comunicări ştiinţifice Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Oradea Sala 4 ;

27.  2003. / Vocea - un personaj viu / The voice - a living character Simpozionul Arta vocală în toate ipostazele Academia de Muzică "Gheorghe Dima" Cluj-Napoca Sala "Studio" ;

28.  2001. / Portretul şi manifestările sale în spectacol / The portrait and it's manifestation on the stage Examen doctorat 3 Academia de Muzică "Gheorghe Dima" Cluj-Napoca 27 pagini română ;

29.  2001. / Opera monodramă – posibile tipologii / The monoopera - possible typologies Referat doctorat 3 Academia de Muzică "Gheorghe Dima" Cluj-Napoca 45 pagini română ;

30.  1999. / Creaţia de operă din Baroc / The opera creations in baroque Examen doctorat 1 Academia de Muzică "Gheorghe Dima" Cluj-Napoca ;

31.  1999. / Interpretul, personajul şi interpretul-personaj / Examen doctorat 2 Academia de Muzică "Gheorghe Dima" Cluj-Napoca ;

32.  1999. / Opera barocă – fenomen de epocă / The baroque opera - phenomen of the epoch Referat doctorat 1 Academia de Muzică "Gheorghe Dima" Cluj-Napoca ;

33.  1999. / Posibile interpretări ale operei monodrame. Psihodrama - un gen specific secolului XX / Referat doctorat 2 Academia de Muzică "Gheorghe Dima" Cluj-Napoca 14 pagini română ;

34.  1995. / / Simpozion internaţional Arta vocală în toate ipostazele Academia de Muzică "Gheorghe Dima" Cluj-Napoca Sala "Studio" ;

Conferinţe publice (27)

1.     2013.05.11. Sâmbătă / Saturday 13:00 - 13:30 Hermes - arhetip şi impuls contemporan / Hermes - contemporary archetipe and impulse Congresul internaţional de hermetism Ediţia a III-a Muzeul Etnografic al Transilvaniei Cluj-Napoca Muzeul Etnografic al Transilvaniei 30' română;

2.     2012.10.21. Duminică 11:00 - 12:00 Muzica şi Omul. Armonie şi Sănătate / The Music and the Human. Harmony and Health Alternative terapeutice, Conferinţa internaţională de terapii complementare şi alternative, Ediţia II, Neo Grup Consulting Cluj-Napoca, Liceul teoretic "Nicolae Bălcescu", durata 60', limba română, http://carmen-vasile.blogspot.ro/2012/10/muzica-si-omul-armonie-si-sanatate.html http://alternative-terapeutice.blogspot.ro/2012/10/program-conferinta-20-21-octombrie-2012.html;

3.     2012.08.12. Duminică 12:00 - 12:30 Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte în mitul orfic / Cultura şi civilizaţia în spaţiul carpato-danubiano-pontic, Conferinţă internaţională, Ediţia a 12-a Deva, Casa de cultură "Drăgan Muntean", durata 30', limba română, http://carmen-vasile.blogspot.ro/2012/08/tinerete-fara-batranete-si-viata-fara.html http://www.setras.ro/2012/07/program-conferinta-2/;

4.     2012.08.10. Vineri 18:00 - 18:20 Fonaţia - muzica vie a omului. Armonizarea fiinţei prin vorbire şi cânt / Cultura şi civilizaţia în spaţiul carpato-danubiano-pontic, Conferinţă internaţională, Ediţia a 12-a, Deva Casa de cultură "Drăgan Muntean", durata 20', limba română, http://carmen-vasile.blogspot.ro/2012/08/fonatia-muzica-vie-omului.html http://www.setras.ro/2012/07/program-conferinta-2/;

5.     2012.06.16. Sâmbătă 10:00 - 10:30 Vorbirea sănătoasă Cluj-Napoca, Expo Transilvania, durata 30' română, http://carmen-vasile.blogspot.ro/2012/06/vorbirea-sanatoasa.html;

6.     2012.05.20. Duminică 11:30 - 12:00 Metamorfozele mitului orfic, Congresul internaţional de hermetism, Ediţia a II-a, Cluj-Napoca Biblioteca Central Universitară "Lucian Blaga", durata 30' română, http://carmen-vasile.blogspot.ro/2012/05/metamorfozele-mitului-orfic.html;

 1. 2011.11.05. Sâmbătă 18:10 Omul în faţa destinului oglindit în mitul lui Oedip / The man in front of the destiny mirored in Oedip's mith Conferinţa internaţională de terapii complementare alternative Ediţia I Casa de cultură a municipiului Cluj-Napoca, Neo grup consulting Cluj-Napoca Casa de cultură a municipiului Cluj-Napoca 30' română www.alternative-terapeutice.blogspot.com;
 2. 2011.04.09. Sâmbătă 14:30 Micul prinţ - mitul copilului înţelept / The little prince - the myth of the whise child Simpozion internaţional Natură, Sănătate, Frumuseţe Ediţia II Asociaţia Appel, Opal Center Târgu-Mureş Spaţiul Bisericii Catolice 30' română;
 3. 2011.02.06. Odiseu. Drumul iniţiatic spre acasă. / Odysseus. The initiatic road to home Simpozion naţional Expo Opal Asociaţia Appel, Opal Center Oradea Opal Center 30';
 4. 2011.02.05. Sunetul viu. / The alive sound Simpozion naţional Expo Opal Asociaţia Appel, Opal Center Oradea Opal Center 60';
 5. 2011.02.04. Mitul Penelopei. Devotament sau ataşament? / The myth of Penelope. Devotion or attachment? Simpozion naţional Expo Opal Asociaţia Appel, Opal Center Oradea Opal Center 90';
 6. 2010.11.27. Terapia prin artă - muzică, literatură, dans şi arte vizuale / Art therapy - music, literature, dance and visual arts Simpozion naţional Expoezoteric Asociaţia Appel Oradea 30';
 7. 2010.11.26. Mitul Faust: Faust şi Margareta - Dorinţă şi cunoaştere / The Faust myth: Faust and Margaret - Desire and knowledge Simpozion naţional Expoezoteric Asociaţia Appel Oradea 30';
 8. 2010.10.29. Mitul Faust: Dorinţă - cunoaştere - mântuire / The Faust myth: desire - knowledge - liberation Simpozion naţional Expoezoteric Asociaţia Appel Cluj-Napoca City Center Cluj 60';
 9. 2010.09.26. Dualitate şi Mântuire. MephistoFaust / Duality and liberation. MephistoFaust Simpozion naţional Întâlniri Mihaelice Cluj-Napoca Cupole 60';
 10. 2010.08.12. Monoopera MephistoFaust / The MephistoFaust monoopera Waldorf Institute Cluj-Napoca Cupole 90';
 11. 2010.08.11. Mahabharata. Povestea lui Nala şi Damayanti. De la mitul vedic la monooperă / Mahabharata. The story of Nala and Damayanti. From the vedic myth to the monoopera Waldorf Institute Cluj-Napoca Cupole 90';
 12. 2010.06.19. Muzica omului / The music of the man Simpozion naţional Educaţie pentru Libertate Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor Oradea Colegiul Tehnic Constantin Brâncuşi 60';
 13. 2010.05.23. Comunicarea. Metacomunicarea. Limbajele subtile ale corpului şi vocii / The communication. The metacommunication. The subtile languages of the body and voice Simpozion internaţional Educaţie pentru Libertate Asociaţia pentru Promovarea Cooperării în Educaţie Oradea Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică - sala 1 120';
 14. 2010.04.17. Vocea umană - elevare şi dezvoltare personală prin vibraţia acustică / The human voice - elevation and self development through acoustic vibration Simpozion naţional Natură, Frumuseţe, Sănătate Asociaţia Appel Târgu-Mureş Casa de Cultură Mihai Eminescu 30';
 15. 2010.04.16. Spiritualul în artă / The spiritual in art Simpozion naţional Natură, Frumuseţe, Sănătate Asociaţia Appel Târgu-Mureş Casa de Cultură Mihai Eminescu 30';
 16. 2009.12.20. Vocea umană - expresie, terapie, autocreaţie (secţiunea Muzicoterapie) / The human voice - expression, therapy, self creation Simpozion naţional Expoezoteric Asociaţia Appel Oradea Sala Enescu - Bartók a Filarmonicii de Stat Oradea 30' http://expoezoteric.blogspot.com/2011/02/oradea-18-20-decembrie-2009.html;
 17. 2009.12.19. Educarea artei întrupării scenice (secţiunea Educaţie pentru Libertate) / The education of stage incarnation art Simpozion naţional Expoezoteric Asociaţia Appel Oradea Sala Enescu - Bartók a Filarmonicii de Stat Oradea 30' http://expoezoteric.blogspot.com/2011/02/oradea-18-20-decembrie-2009.html;
 18. 2009.03.08. Monoopera - transcenderea universului sonor II / The monoopera - transcending the sound universe (II) Simpozion naţional Expoezoteric Asociaţia Appel Oradea Casa de cultură a sindicatelor 60' română;
 19. 2009.03.07. Monoopera - transcenderea universului sonor I / The monoopera - transcending the sound universe (I) Simpozion naţional Expoezoteric Asociaţia Appel Oradea Filarmonica de Stat Oradea 30' română;
 20. 2007.06.06. Drumul Mătăsii - Drumul Damascului / Silk road - Damascus road Conferinţe publice: Arta şi istoria ei, azi Casa de cultură a municipiului Oradea Oradea Casa de cultură a municipiului Oradea 30' română;
 21. 2002.03.02. Interferenţe culturale / Cultural interferences Simpozion Interferenţe culturale română-maghiare Muzeul "Ţării Crişurilor" Oradea Sala Tonitza 30' română;

Emisiuni TV (15)

 1. 2012.03.23. Vineri 22:30 - 23:00 Interviu / Interview Transilvania Look - Servus talk Realizator emisiune Bogdan Rădulescu, Tibi Codrean, în direct, Cluj-Napoca, 30', română;
 2. 2011.08.18. Joi Autocrearea omului prin Artă / Bistriţa TV - Picătura de lumină Realizator emisiune Angela Socolean direct Bistriţa-Năsăud 50' română;
 3. 2011.07.04. Luni 16:30 - 17:30 Arta educaţiei - educaţia artei / Art of education - education of art TVS - ArteFacte Realizator emisiune Ramona Novicov reluare Oradea 50' română;
 4. 2011.07.03. Duminică 15:00 - 16:00 Arta educaţiei - educaţia artei / Art of education - education of art TVS - ArteFacte Realizator emisiune Ramona Novicov reluare Oradea 50' română;
 5. 2011.07.02. Sâmbătă 17:00 - 18:00 Arta educaţiei - educaţia artei / Art of education - education of art TVS - ArteFacte Realizator emisiune Ramona Novicov reluare Oradea 50' română;
 6. 2011.07.01. Vineri 18:30 - 19:30 Arta educaţiei - educaţia artei / Art of education - education of art TVS - ArteFacte Realizator emisiune Ramona Novicov Oradea 50' română;
 7. 2011.03.21. Luni 16:30 - 17:20 Omul: sunetul viu / The human: the alive sound TVS - ArteFacte Realizator emisiune Ramona Novicov reluare Oradea 50' română http://facultatea-de-muzica-oradea.blogspot.com/2011/03/omul-sunetul-viu.html;
 8. 2011.03.20. Duminică 15:00 - 15:50 Omul: sunetul viu / The human: the alive sound TVS - ArteFacte Realizator emisiune Ramona Novicov reluare Oradea 50' română http://facultatea-de-muzica-oradea.blogspot.com/2011/03/omul-sunetul-viu.html;
 9. 2011.03.19. Sâmbătă 17:00 - 17:50 Omul: sunetul viu / The human: the alive sound TVS - ArteFacte Realizator emisiune Ramona Novicov reluare Oradea 50' română http://facultatea-de-muzica-oradea.blogspot.com/2011/03/omul-sunetul-viu.html;
 10. 2011.03.18. Vineri 18:30 - 19:20 Omul: sunetul viu / The human: the alive sound TVS - ArteFacte Realizator emisiune Ramona Novicov Oradea 50' română http://facultatea-de-muzica-oradea.blogspot.com/2011/03/omul-sunetul-viu.html;
 11. 2010.12.31. Vineri 20:00 - 22:00 Muzica omului / Human's music TVS - Misterele existenţei Realizator emisiune Vlad Tătar Oradea 120' română http://facultatea-de-muzica-oradea.blogspot.com/2010/12/muzica-omului.html;
 12. 2009.11. / TVS - Misterele existenţei Realizator emisiune Vlad Tătar Oradea 120' română;
 13. 2009.03.06. Vineri 20:00 - 22:00 Spiritualul în artă / Spirituality in art TVS - Misterele existenţei Realizator emisiune Vlad Tătar Oradea 120' română;
 14. 2009.01. Interviu / Interview TVS - Portativ TVS Realizator emisiune Iuliana Chelu Oradea 60' română;
 15. 1997. Interviu / Interview TVS Realizator emisiune Cristian Tabără Oradea română;

 


 

ACTIVITATE ARTISTICĂ

Participare la festivaluri naţionale şi internaţionale (22)

1.     Academia de artă D. Fleiss Est – vest artists, Turda-Cluj – 2004;

2.     Academia estivă de artă D. Fleiss East – west artists, Carei – 2010, 2009, 2006, 2005, 2004;

3.     Academia estivă de artă d. f. e. w. a. Harbin – 2006;

4.     Arte Diem, organizat de YAP Bruxelles (întâlnire de board în Barcelona, implementarea proiectului în Debrecen) – 2000;

5.     Bienala de artă contemporană Liverpool – 2004;

6.     Budapesti Őszi Fesztivál, Ede-napi fesztivál, Budapesta – 2000;

7.     European International Book Art Bienale, Satu-Mare – 2010;

8.     Festivalul la Strada, Sibiu – 2004;

9.     Festivalul internaţional de umor, Aiud – 2008, 2007;

10.  Festivalul internaţional Shakespeare, Craiova – 2006;

11.  Gala muzicii culte orădene – 2010, 2009, 2007, 2005, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996;

12.  Intercoma, Stuttgart – 2008;

13.  Mail art – Liberty, Debrecen – 2005

14.  Micul prinţ, Satu-Mare – 2013, 2012, 2011, 2008, 2004, 2000, 1999;

15.  Muzica pentru toți, Baia Mare – 2013, 2012, 2011;

16.  Pax Danubiana – 2000;

17.  Saltimbancii, Timişoara – 1997;

18.  Serile teatrului studenţesc, Bucureşti – 1997;

19.  Tavaszi fesztivál; Plein – Art kortárs művészetek fesztiválja festival de artă contemporană), Budapesta – 2001;

20.  Teatru în spaţii neconvenţionale de joc, Macea – 1996;

21.  Toamna muzicală clujeană organizat de Filarmonica din Cluj – 2005, 2004, 2003;

22.  Toamna orădeană – 1999;

Recitaluri şi concerte (99)

1.     2013.05.19., Duminică, ora 18:00, Soul songs, Cântecele sufletului, operă de Ede Terényi, Leonard Bernstein, Turda, România organizator(i): Agneta Labancz Cismaşiu durata 25', web: http://carmen-vasile.blogspot.ro/2013/05/soul-songs.html;

2.      2012.10.09., Marţi, ora, 16:00, MephsitoFaust, monooperă, II Faust und Mephistopheles - 2 Die Zarten Geister Singen, de Ede Terényi, BIOS Nationalparkzentrum, Mallnitz, Austria, în cadrul proiectului Mallnitzer Symposium für Moderne Kunst, 6, organizator(i):, D.F.E.W.A., Nationalpark Hohe Tauern, Artour Gallery Brüssel, Hotel Karntnerhof Mallnitz, Emil Gherasim - prelucrare electronică, durata, 7', http://carmen-vasile.blogspot.ro/2012/10/mephistofaust.html, http://www.dfewa-mallnitz-austria.blogspot.com/

 1. 2011.10.20. Joi ora 13:00 Si dacă, Seara pe deal Si dacă, Seara pe deal lied de Diamandi Gheciu, Guilelm Şorban Parcul Eminescu Beiuş România în cadrul proiectului Dezvelirea statuii lui Eminescu organizator(i): Asociaţia Culturală Lioara Oana Lianu - nai Antoanela Isaiu - pian durata 10'
 2. 2011.09.10. Sâmbătă ora 18:00 MephsitoFaust monooperă de Ede Terényi Liceul de Artă Sibiu România în cadrul proiectului Simpozion internaţional Univers Rudolf Steiner organizator(i): Societatea Antroposofică din România, Biblioteca Judeţeană Astra Sibiu Emil Gherasim - prelucrare electronică durata 60'
 3. 2010.10.09. Sâmbătă ora 20:00 MephsitoFaust monooperă prima audiţie absolută de Ede Terényi Muzeul Naţional de Artă - Sala Tonitza Cluj-Napoca România în cadrul proiectului Toamna muzicală Clujeană ediţia 44 organizator(i): Filarmonica Transilvania Cluj-Napoca Emil Gherasim - prelucrare electronică durata 60' www.mephistofaust-monoopera.blogspot.com/; www.ede-terenyi.blogspot.com; http://ziarulfaclia.ro/Toamna-Muzical%C4%83-Clujean%C4%83-Monoopera-MEPHISTOFAUST-de-EDE-TER%C3%89NYI+45902 http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/48293;jsessionid=89D9810149FD98C8554BE7025D903CBF http://artactmagazine.ro/medalion-componistic-ede-terenyi-75-de-ani.html http://clickzoombytes.wordpress.com/2010/10/06/byte-concert-de-muzica-clasica-la-cluj-toamna-muzicala-clujeana-2010-octombrie-9-medalion-ede-terenyi-%E2%80%93-75-de-ani/; http://www.toamnamuzicalaclujeana2010.blogspot.com/ http://www.filacluj.ro/octombrie.html#9 http://www.clujtoday.ro/2010/09/27/toamna-muzicalg-clujeang-ediyuia-44.html
 4. 2010.08.14. Sâmbătă ora 20:30 MephsitoFaust monooperă Partea II. FAUST UND MEPHISTOPHELES: 1. DAS PENTAGRAMMA – Libero, declamando, 2. DIE ZARTEN GEISTER SINGEN – Andante, 3. DAS HEXEN EINSMAL-EINS – Allegro molto de Ede Terényi Inter-Art Aiud România în cadrul proiectului Tabăra Internaţională de Artă Inter-Art ediţia XV organizator(i): Fundaţia “Inter-Art” Aiud, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional România, Primăria - Consiliul Local Aiud, Consiliul Judeţean Alba, Centrul Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud, Centrul de Cultură "Augustin Bena" Center of Culture Alba, în colaborare cu Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia Emil Gherasim - prelucrare electronică durata 30' http://www.inter-art.ro/tabara2010/
 5. 2010.08.06. Vineri ora 18:00 MephsitoFaust monooperă Partea II. FAUST UND MEPHISTOPHELES: 1. DAS PENTAGRAMMA – Libero, declamando, 2. DIE ZARTEN GEISTER SINGEN – Andante, 3. DAS HEXEN EINSMAL-EINS – Allegro molto de Ede Terényi Muzeul de Artă Satu-Mare România în cadrul proiectului European International Book Art Bienale ediţia I organizator(i): D.F.E.W.A., Muzeul de Artă Satu-Mare Emil Gherasim - prelucrare electronică durata 30' http://eibab.blogspot.com/2010/07/eibab-european-international-bookart.html; http://www.dangtuanart.com/news/84-EIBAB-2010---European-International-Book-Art-Biennale.html
 6. 2010.07.12. Luni ora 17:00 Kalevala monooperă fragmente de Ede Terényi Posticum Oradea România în cadrul proiectului Vernisaj - expoziţie de picturi de Adrian Judea organizator(i): Posticum Călin Ionce - prelucrare electronică durata 15'
 7. 2010.07.08. Joi ora 20:30 Kalevala monooperă fragmente de Ede Terényi Biserica Romano-Catolică Totovo-Selo Serbia în cadrul proiectului Almasi Gabor and Dorothea Fleiss residency organizator(i): D.F.E.W.A. Călin Ionce - prelucrare electronică durata 30'
 8. 2010.04.17. Sâmbătă ora 19:00 Kalevala monooperă fragmente: I. Andante solenne, II. Allegro molto, III. Allegro, VII. Allegretto lejero, X. Allegro tumultuoso, XI. Presto de Ede Terényi Casa de Cultură Mihai Eminescu Târgu-Mureş România în cadrul proiectului Simpozionul naţional Natură, Frumuseţe, Sănătate organizator(i): Asociaţia Appel Călin Ionce - prelucrare electronică durata 30' http://www.kalevala-monoopera.blogspot.com/ http://expoezoteric.blogspot.com/2011/02/conferinte-vineri-16-aprilie-2010-1500.html
 9. 2010.03.01. Luni ora 17:00 Kalevala monooperă fragmente: I. Andante solenne, VIII. Lento, XI. Presto de Ede Terényi Galeria de Artă a UAP Oradea Oradea România în cadrul proiectului Festa Feminae organizator(i): Uniunea Artiştilor Plastici Oradea, Carmina Art Foundation Călin Ionce - prelucrare electronică durata 15' www.festa-feminae.blogspot.com http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/kiallitas-a-no-unneplese/cn/news-20100302-08563674 http://zhemonk.blogspot.com/2010/02/eveniment-artistic.html http://www.spanyolnatha.hu/szerkesztosegi-hirek/spn-kurator-kiallitasa-nagyvaradon/242/
 10. 2010.01.09. Sâmbătă ora 20:00 Poveste despre Micul Prinţ monooperă fragmente de Ede Terényi Bobald Carei România în cadrul proiectului Simpozionul internaţional de artă contemporană d. Fleiss East West Artists, ediţia 11 ediţia 13 organizator(i): D.F.E.W.A., Muzeul de Artă Satu-Mare, Muzeul Judeţean Satu-Mare, Primăria Municipiului Satu-Mare Călin Ionce - prelucrare electronică durata 50' http://dfewa-2010-winter-romania.blogspot.com/2009/10/13th-dfewa-winter-carei-romania.html
 11. 2009.08.14. Vineri ora 16:00 Mahabharata - Nala Damayanti monooperă fragmente de Ede Terényi Muzeul de Artă Satu-Mare România în cadrul proiectului Simpozionul internaţional de artă contemporană d. Fleiss East West Artists ediţia 11 organizator(i): D.F.E.W.A., Muzeul de Artă Satu-Mare, Muzeul Judeţean Satu-Mare, Primăria Municipiului Satu-Mare, Carmina Art Foundation Adela Bihari - pian durata 20' http://dfewa-international-romania-2009.blogspot.com/
 12. 2009.08.12. Miercuri ora 19:00 Mahabharata - Nala Damayanti monooperă fragmente de Ede Terényi Institutul Waldorf Cluj-Napoca România organizator(i): Institutul Waldorf, Carmina Art Foundation Adela Bihari - pian durata 40'
 13. 2009.03.25. Miercuri ora 17:00 Mahabharata - Nala Damayanti monooperă prima audiţie absolută de Ede Terényi Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Şincai" Oradea România în cadrul proiectului Primăvara poeţiolor organizator(i): Carmina Art Foundation, Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Şincai", Revista "Familia" Antoanela Isaiu - pian Szamádi Zsolt - foto durata 50'
 14. 2008.10.11. Sâmbătă ora 17:00 Il cantico del sole monooperă de Ede Terényi Mallnitz Austria în cadrul proiectului Symposium für Moderne Kunst ediţia 2 organizator(i): D.F.E.W.A. Diana Dava Barb - pian durata 30' http://dfewa-mallnitz-austria.blogspot.com/2008_08_01_archive.html
 15. 2008.09.27. Sâmbătă ora 20:45 Amor sanctus monooperă fragmente: Carmina Angelica (I-V) de Ede Terényi Cupole Cluj-Napoca România în cadrul proiectului organizator(i): Waldorf Institute Cluj Diana Dava Barb - pian Agneta Labancz Cismaşiu - artist plastic durata 30'
 16. 2008.08.07. Joi ora 19:30 Hortus deliciarum monooperă de Ede Terényi Cupole Cluj-Napoca România organizator(i): Waldorf Institute Cluj Ecaterina Botar - pian Agneta Labancz Cismaşiu - artist plastic durata 30'
 17. 2008.05.24. Sâmbătă ora 19:00 Kalevala monooperă de Ede Terényi Timişoara România Călin Ionce - prelucrare electronică Agneta Labancz Cismaşiu - artist plastic durata 50'
 18. 2008.05.21. Miercuri ora 18:00 Les vagues a l’âme Inima pădurii monooperă de Ede Terényi Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Şincai" Oradea România în cadrul proiectului Carmina Art Simposium ediţia 1 organizator(i): Carmina Art Foundation, Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Şincai" Antoanela Isaiu - pian Láng Eszter - artist plastic durata 40'
 19. 2008.05.11. Duminică Kalevala monooperă de Ede Terényi Şcoala Waldorf Turda România în cadrul proiectului Conferinţa susţinută de Anton Kimpfler Călin Ionce - prelucrare electronică Agneta Labancz Cismaşiu - artist plastic durata 50'
 20. 2008.03.25. Marţi Il cantico del sole lied de Ede Terényi Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Şincai" Oradea România în cadrul proiectului Festivalul Le printemps des poetes organizator(i): Biblioteca judeţeană "Gheorghe Şincai" Antoanela Isaiu - pian durata 50'
 21. 2008.01.04. Vineri ora 16:00 Inima pădurii lied de Ede Terényi Stuttgart Germania în cadrul proiectului Na-H-Vision, International convention of modern arts ediţia 1 organizator(i): Institute for international culture excange durata 20'
 22. 2007.12.09. Duminică ora 15:00 Amor sanctus monooperă de Ede Terényi Universitatea din Debrecen - Facultatea de Muzică - Sala de concerte Liszt Debrecen Ungaria în cadrul proiectului Images and sounds organizator(i): Izatom Art, Carmina Art Foundation Antoanela Isaiu - pian durata 50'
 23. 2007.10.05. Vineri ora 17:00 Kalevala monooperă fragmente de Ede Terényi Muzeul de Artă Cluj-Napoca România în cadrul proiectului organizator(i): Consiliul Judeţean Cluj, Muzeul de Artă Cluj Agneta Labancz Cismaşiu - artist plastic durata 20'
 24. 2007.06.15. Vineri Statuia lui Eminescu Oradea România Antoanela Isaiu - pian durata 15'
 25. 2007.06.10. Duminică ora 18:00 Magdalena Jazz jazz performance jazzistic pe marginea albumului Ana Magdalena Bach Kendlimajor Ungaria în cadrul proiectului Simpozionului internaţional Ludvig ediţia 13 durata 60'
 26. 2007.05.26. Sâmbătă Masă rotilată doină de autor popular Muzeul de Artă Beiuş România în cadrul proiectului Centenar Niculiţă Papp organizator(i): Primăria oraşului Beiuş durata 5'
 27. 2007.04.12. Joi ora 18:00 Les vagues a l’âme lied de Ede Terényi Muzeul de Artă Cluj-Napoca România în cadrul proiectului Eurodreams organizator(i): Muzeul de Artă Cluj Antoanela Isaiu - pian durata 15'
 28. 2007.03.14. Miercuri ora 17:00 Poveste despre Micul Prinţ monooperă prima audiţie absolută de Ede Terényi Muzeul "Ţării Crişurilor" Oradea România în cadrul proiectului Primăvara poeţiolor Antoanela Isaiu - pian Marius bulzan - percuţie Iosif Trendler - percuţie Vasile Foica - flaut durata 50'
 29. 2007.01.30. Marţi ora 18:00 Inima pădurii, Noul Adam lied de Ede Terényi Institutul Cultural "Titu Maiorescu" Berlin Germania în cadrul proiectului Bild und Klang: Liederabend und Ausstellungseröffnung organizator(i): Institutul Cultural Român Antoanela Isaiu - pian Agneta Labancz Cismaşiu - artist plastic durata 55'
 30. 2006.11.07. Marţi ora 18:00 Inima pădurii (Dorul dor, Suflete - prund de păcate, Coasta soarelui) lied de Ede Terényi Salonul „Karinty” Budapesta Ungaria în cadrul proiectului Eurodreams organizator(i): Salonul „Karinty” durata 10'
 31. 2006.09.29. Vineri Inima pădurii Inima pădurii lied de Ede Terényi Dresda Germania în cadrul proiectului Bild und Klang: Liederabend und Ausstellungseröffnung
 32. 2006.08.30. Miercuri Recital de lieduri şi arii operă de Facultatea de Arte Harbin China în cadrul proiectului d.f.e.w.a. Harbin - 2006 Călin Ionce - prelucrare electronică
 33. 2006.03.30. Joi Oratoriu în stil bizantin de Paşti oratoriu de Paul Constantinescu Filarmonica de Stat Oradea România
 34. 2006.01.13. Vineri Les fetes d’Ulysse Celebrările lui Ulise monooperă de Ede Terényi Muzeul Déri Debrecen Ungaria în cadrul proiectului vernisaj Chagall organizator(i): Déri Muzeum Grigore Pop - percuţie Nicolae Coman - percuţie
 35. 2005.11.24. Joi Kalevala operă de Ede Terényi Universitatea din Debrecen Debrecen Ungaria Fekete Elisabeta - pian
 36. 2005.09.17. Sâmbătă Les fetes d’Ulysse Celebrările lui Ulise monooperă de Ede Terényi Muzeul Naţional de Artă - Sala Tonitza Cluj-Napoca România în cadrul proiectului Festivalului Toamna Muzicală Clujeană organizator(i): Filarmonica de Stat Cluj Silvia Sbârciu - pian Grigore Pop - percuţie Szabó Kinga - harpă Narcis Vieru - trombon Ecaterina Botár - clavecin durata 80'
 37. 2005.08.12. Vineri Kalevala operă de Ede Terényi Castelul din Carei Carei România în cadrul proiectului d.f.e.w.a. Carei - 2005 Cornelia Fucec - pian
 38. 2005.08. Summertime acţiune video Spaţiu neconvenţional Carei România în cadrul proiectului Silvia Sbârciu - pian Grigore Pop - percuţie
 39. 2005.04.10. Duminică Sacrilegium lied monooperă pe versuri de József Attila de Ede Terényi Casa Tranzit Cluj-Napoca România în cadrul proiectului Silvia Sbârciu - pian Grigore Pop - percuţie durata 30'
 40. 2004.11.04. Joi Seară de operete operă Muzeul "Ţării Crişurilor" - sala festivă Oradea România în cadrul proiectului Silvia Sbârciu - pian Grigore Pop - percuţie durata 50'
 41. 2004.10.09. Sâmbătă La Divina Commedia monooperă de Ede Terényi Muzeul Naţional de Artă - Sala Tonitza Cluj-Napoca România în cadrul proiectului Festivalului Toamna Muzicală Clujeană organizator(i): Filarmonica de Stat Cluj Silvia Sbârciu - pian Grigore Pop - percuţie durata 85'
 42. 2004.08.12. Joi Nomad songs Zile şi nopţi ţigane monooperă de Ede Terényi Spaţiu neconvenţional Carei România în cadrul proiectului d.f.e.w.a. Carei - 2004 Silvia Sbârciu - pian Grigore Pop - percuţie
 43. 2004.05.12. Miercuri Inima pădurii Inima pădurii monooperă de Ede Terényi Muzeul Naţional de Artă - Sala Tonitza Cluj-Napoca România în cadrul proiectului concert organizat cu ocazia vernisajului expoziţiei Est – Vest – Verticalitate din cadrul Academiei Estive de Artă Contemporană organizat de Dorothea Fleiss Silvia Sbârciu - pian Grigore Pop - percuţie
 44. 2004.05.12. Miercuri Noul Adam Noul Adam monooperă de Ede Terényi Muzeul Naţional de Artă - Sala Tonitza Cluj-Napoca România în cadrul proiectului concert organizat cu ocazia vernisajului expoziţiei Est – Vest – Verticalitate din cadrul Academiei Estive de Artă Contemporană organizat de Dorothea Fleiss Silvia Sbârciu - pian Grigore Pop - percuţie
 45. 2004.03.05. Vineri Dincolo de tăcere monooperă de Ede Terényi Muzeul Naţional de Artă - Sala Tonitza Cluj-Napoca România în cadrul proiectului concert organizat cu ocazia congresului ELIA Silvia Sbârciu - pian Grigore Pop - percuţie
 46. 2004.03.05. Vineri Inima pădurii monooperă de Ede Terényi Muzeul Naţional de Artă - Sala Tonitza Cluj-Napoca România în cadrul proiectului concert organizat cu ocazia congresului ELIA Daniel Goiţi - pian
 47. 2004.03.05. Vineri Noul Adam Noul Adam monooperă de Ede Terényi Muzeul Naţional de Artă - Sala Tonitza Cluj-Napoca România în cadrul proiectului concert organizat cu ocazia congresului ELIA Orchestra şi corul studenţilor Facultăţii de Muzică dirijor: Valentin Lazăr
 48. 2004.01.10. Sâmbătă Amor sanctus (Il cantico del sole) Amor sanctus (Il cantico del sole) monooperă de Ede Terényi Sala Potaissa Turda România organizator(i): Rei culturae fautores Alexandru Melak - pian Agneta Marcu - violoncel
 49. 2004.01.10. Sâmbătă Dincolo de tăcere monooperă de Ede Terényi Sala Potaissa Turda România organizator(i): Rei culturae fautores Alexandru Melak - pian
 50. 2004.01.10. Sâmbătă Japan’s flowers Flori japoneze monooperă de Ede Terényi Sala Potaissa Turda România organizator(i): Rei culturae fautores Daniel Goiţi - pian Silvia Sbârciu - pian Grigore Pop - percuţie
 51. 2003.12.17. Miercuri Amor sanctus (Maria Madre) monooperă de Ede Terényi Fészek Művészklubb Budapesta Ungaria în cadrul proiectului Festivalului de muzică contemporană Antoanela Isaiu - pian durata 25’
 52. 2003.12.01. Luni Dido şi Aeneas - rolul Dido operă de Henry Purcell Filarmonica de Stat Oradea România în cadrul proiectului concert de deschidere a primei ediţii a Festivalului Eutherpe organizator(i): Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Silvia Sbârciu - pian Grigore Pop - percuţie durata 45'
 53. 2003.10.02. Joi Aria Didonei din opera Dido şi Aeneas operă de Henry Purcell Universitatea din Oradea - Aula Magna Oradea România în cadrul proiectului decernarea titlului de Doctor Honoris Causa (Iosiv Conta, Ovidiu Drimba, Victor Grecu) Silvia Sbârciu - pian Grigore Pop - percuţie
 54. 2003.10.02. Joi Aria Elisei din opereta My fair lady operă Universitatea din Oradea - Aula Magna Oradea România în cadrul proiectului decernarea titlului de Doctor Honoris Causa (Iosiv Conta, Ovidiu Drimba, Victor Grecu) Antoanela Isaiu - pian
 55. 2003.09.20. Sâmbătă Amor sanctus (Carmina Angelica, Il cantico del Sole, Maria Madre) monooperă de Ede Terényi Muzeul Naţional de Artă - Sala Tonitza Cluj-Napoca România în cadrul proiectului Festivalul Toamna Muzicală Clujenă organizator(i): Filarmonica de Stat Transilvania Antoanela Isaiu - pian durata 75'
 56. 2003.05.12. Luni Chanson de la mariée, Là-bas, vers l’église, Quel galant m’est comparable, Les grands vents venus d’outremer, Tout gai lied de Maurice Ravel Muzeul "Ţării Crişurilor" - sala festivă Oradea România în cadrul proiectului Fekete Elisabeta - pian
 57. 2003.03.28. Vineri Dincolo de tăcere monooperă de Ede Terényi Muzeul Naţional de Artă - Sala Tonitza Cluj-Napoca România în cadrul proiectului concert ocazionat de Simpozionul Internaţional al Medicinei Psihosomatice organizat de Fundaţia Humboldt Daniel Goiţi - pian durata 60'
 58. 2003.03.28. Vineri Japan’s flowers Flori japoneze monooperă de Ede Terényi Muzeul Naţional de Artă - Sala Tonitza Cluj-Napoca România în cadrul proiectului concert ocazionat de Simpozionul Internaţional al Medicinei Psihosomatice organizat de Fundaţia Humboldt Daniel Goiţi - pian durata 60'
 59. 2003.03.07. Vineri Aria Sunt poştăriţa Cristinel din Vânzătorul de păsări operă de Carl Zeller Hotel Dacia Oradea România în cadrul proiectului Concertul Facultăţii de Muzică ocazionat de Conferinţa internaţională pe probleme de mediu organizată de Prof.univ. dr. Nicolae Josan Fekete Elisabeta - pian
 60. 2003.03.07. Vineri Zâne de rouă lied de Hilda Jerea Hotel Dacia Oradea România în cadrul proiectului Concertul Facultăţii de Muzică ocazionat de Conferinţa internaţională pe probleme de mediu organizată de Prof.univ. dr. Nicolae Josan Fekete Elisabeta - pian
 61. 2003.01.15. Miercuri Şi dacă lied de Diamandi Gheciu Universitatea din Oradea - Aula Magna Oradea România în cadrul proiectului Molnár Tünde - orgă
 62. 2002.12.31. Marţi Amor sanctus (Maria Madre) lied de Ede Terényi Academia de Muzică "Gheorghe Dima" - Sala Studio Cluj-Napoca România în cadrul proiectului Imprimare CD Călin Ionce - prelucrare electronică Kaló Angéla - video
 63. 2002.12.24. Marţi Amor sanctus (Carmina Angelica) lied de Ede Terényi Academia de Muzică "Gheorghe Dima" - Sala Studio Cluj-Napoca România în cadrul proiectului Imprimare CD Cornelia Fucec - pian
 64. 2002.12.18. Miercuri Amor sanctus (Carmina Angelica - Strela do dia, Maria Madre - Santa Maria) lied de Ede Terényi Universitatea din Oradea - Aula Magna Oradea România Molnár Tünde - orgă
 65. 2002.10.03. Joi Maria Madre Amor sanctus (Maria Madre) lied de Ede Terényi Universitatea din Oradea - Aula Magna Oradea România Cornelia Fucec - pian
 66. 2001.01.14. Duminică Isten harangyai Clopotele lui Dumnezeu lied de Ede Terényi Biserica Evanghelică Cluj-Napoca România Delia Roman - pian
 67. 2000.10.14. Sâmbătă Kalevala monooperă de Ede Terényi Teatrul Nou Budapesta Ungaria Delia Roman - pian
 68. 2000.06.20. Marţi Amor sanctus Amor sanctus monooperă de Ede Terényi Muzeul Naţional de Artă - Sala Tonitza Cluj-Napoca România Delia Roman - pian Dorel Găină - scenografia
 69. 2000.05.11. Joi Isten harangyai Clopotele lui Dumnezeu lied de Ede Terényi Biserica Evanghelică Oradea România Delia Roman - pian Dorel Găină - scenografia
 70. 2000.04.26. Miercuri Inima pădurii Inima pădurii monooperă de Ede Terényi Muzeul Naţional de Artă - Sala Tonitza Cluj-Napoca România în cadrul proiectului Medicină Artă cultură Cornelia Fucec - pian
 71. 2000.04.20. Joi Les vagues a l’âme Les vagues a l’âme monooperă de Ede Terényi Muzeul Naţional de Artă - Sala Tonitza Cluj-Napoca România Călin Ionce - prelucrare electronică Radu Pop - diaporamă
 72. 2000.04.20. Joi Noul Adam Noul Adam monooperă de Ede Terényi Muzeul Naţional de Artă - Sala Tonitza Cluj-Napoca România Legányi Dénes - pian
 73. 2000.04.13. Joi Les vagues a l’âme monooperă de Ede Terényi Muzeul "Ţării Crişurilor" - sala festivă Oradea România Călin Ionce - prelucrare electronică
 74. 2000.04.13. Joi Noul Adam Noul Adam monooperă de Ede Terényi Muzeul "Ţării Crişurilor" - sala festivă Oradea România Călin Ionce - prelucrare electronică
 75. 2000.03.24. Vineri Inima pădurii Inima pădurii lied de Ede Terényi Muzeul "Ţării Crişurilor" - sala festivă Oradea România Cornelia Fucec - pian
 76. 2000.03.16. Joi Kalevala monooperă de Ede Terényi Academia de Artă (MMA) Budapesta Ungaria Cornelia Fucec - pian Grigore Pop - percuţie Nicolae Coman - percuţie Laszló Bakk Attila - percuţie Oana Prisecariu - harpă Ecaterina Botár - clavecin
 77. 1999.12.08. Miercuri Japan’s flowers Flori japoneze monooperă de Ede Terényi Clubul artistic „Cuib” Budapesta Ungaria în cadrul proiectului concert şi imprimare radio Cornelia Fucec - pian Oana Prisecariu - harpă
 78. 1999.11.19. Vineri Kalevala monooperă de Ede Terényi Centrul Cultural „Sindan” Cluj-Napoca România în cadrul proiectului lansarea CD-ului în prezenţa excelenţei sale ambasadorul Finlandei la Bucureşti
 79. 1999.11.17. Miercuri Kalevala monooperă de Ede Terényi Muzeul Naţional de Artă - Sala Tonitza Bucureşti România în cadrul proiectului lansarea CD-ului în prezenţa excelenţei sale ambasadorul Finlandei la Bucureşti şi a ministrului culturii Ion Caramitru Cornelia Fucec - pian Grigore Pop - percuţie
 80. 1999.07.14. Miercuri Noul Adam Noul Adam monooperă de Ede Terényi Muzeul "Ţării Crişurilor" - sala festivă Oradea România în cadrul proiectului vernisajul expoziţiei Brâncuşi
 81. 1999.06.25. Vineri Kalevala monooperă de Ede Terényi Muzeul Naţional de Artă - Sala Tonitza Cluj-Napoca România în cadrul proiectului Deschiderea Centrului Cultural Finlandez Sindan Orchestra Filarmonicii de Stat Oradea dirijor: Romeo Râmbu
 82. 1999.05.18. Marţi Kalevala monooperă de Ede Terényi Muzeul "Ţării Crişurilor" - sala festivă Oradea România în cadrul proiectului Ziua internaţională a muzeelor Cornelia Fucec - pian Vera Negreanu - pian Hitomi Kato - narator Grigore Pop - percuţie Toth Zoltán - percuţie Vasile Oprea - corn
 83. 1999.05.14. Vineri Chip de vis – chip de nisip instalaţie - acţiune de Galeriile Uniunii Artiştilor Plastici Satu-Mare România în cadrul proiectului Festivalul Micul Prinţ organizator(i): U.A.P. Satu-Mare
 84. 1999.04.23. Vineri Flori japoneze monooperă de Ede Terényi Muzeul "Ţării Crişurilor" - sala festivă Oradea România în cadrul proiectului Gala muzicii culte bihorene organizator(i): Inspectoratul Pentru Cultură a judeţului Bihor Ecaterina Botár - orgă
 85. 1999.02.19. Vineri L’autremond Cealaltă lume happening de Carmen Vasile Galeria K.L. Cluj-Napoca România în cadrul proiectului Vernisajul expoziţiei Dorel Găină Alexandru Melak - pian
 86. 1999.02.01. Luni El amor brujo Amorul vrăjitor vocal-simfonic de Manuell de Falla Teatrul de Stat Oradea România în cadrul proiectului Stagiunea de concerte a Filarmonicii de Stat Oradea Alexandru Melak - pian Ansamblul de percuţie al Academiei de Muzică Cluj
 87. 1998.12.17. Joi Japan’s flowers Flori japoneze monooperă de Ede Terényi Muzeul Naţional de Artă - Sala Tonitza Cluj-Napoca România Cornelia Fucec - pian
 88. 1998.10.30. Vineri Om - Eikon spectacol interactiv de diaporame de Carmen Vasile Muzeul "Ţării Crişurilor" - pivniţe Oradea România în cadrul proiectului Festivalul "Toamna orădeană" Radu Pop - scenografia
 89. 1998.10.25. Duminică Amor sanctus Amor sanctus (Carmina Angelica, Il cantico del Sole, Maria Madre) monooperă de Ede Terényi Bazilica catolică Oradea România Ansamblul de percuţie al Academiei de Muzică Cluj Ecaterina Botár - clavecin
 90. 1998.09.30. Miercuri Sanctus profanum lieduri de Ede Terényi Muzeul Naţional de Artă - Sala Tonitza Cluj-Napoca România în cadrul proiectului Deschiderea Stagiunii “Medicină, artă, cultură” Cornelia Fucec - pian
 91. 1998.07.12. Duminică Nomad songs Zile şi nopţi ţigane monooperă de Ede Terényi Liceul de Artă Nyrbátor Ungaria Alexandru Melak - pian
 92. 1998.06.30. Marţi Nomad songs Zile şi nopţi ţigane monooperă de Ede Terényi Academia de Muzică "Gheorghe Dima" - Sala Studio Cluj-Napoca România Emil Gherasim - prelucrare electronică Georgeta Anghel - pian
 93. 1998.06.27. Sâmbătă Om - Eikon spectacol interactiv de diaporame de Carmen Vasile Casa Tranzit Cluj-Napoca România Călin Ionce - prelucrare electronică
 94. 1998.06.17. Miercuri Hortus deliciarum Grădinile plăcerilor lieduri de Ede Terényi Muzeul Naţional de Artă - Sala Tonitza Cluj-Napoca România organizator(i): Muzeul Naţional de Artă Cluj-Napoca Emil Gherasim - prelucrare electronică
 95. 1998.05.16. Sâmbătă Hortus deliciarum Grădinile plăcerilor lieduri de Ede Terényi Muzeul "Ţării Crişurilor" Oradea România în cadrul proiectului Zilele muzeului organizator(i): Călin Ionce - prelucrare electronică
 96. 1998.04.30. Joi Nomad songs Zile şi nopţi ţigane monooperă de Ede Terényi Teatrul pentru Tineret "Arcadia" Oradea România în cadrul proiectului Gala muzicii culte orădene organizator(i): Inspectoratul Pentru Cultură a judeţului Bihor Emil Gherasim - prelucrare electronică
 97. 1991.05.29. Miercuri Recital de arii şi lieduri de Casa de Cultură a Municipiului Oradea România organizator(i): Călin Ionce - prelucrare electronică

Spectacole de teatru, operă şi teatru muzical realizate regizoral (83)

1.     2013.06.14., Vineri, ora 19:00, Chanson d'amour, Cântec de iubire, operă, scene celebre din opere şi musicaluri Filarmonica de Stat Oradea, Oradea, România, organizator(i): Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte, Filarmonica de Stat Oradea, Carmina Art Foundation, clasa de operă distribuţia: Soliști: Biró Szidónia, Biró Beatrix, Sergiu Chirilă, Viorel Olah, Tempfli Mária, Tuzson Hajnalka, Teodora Ungur, Szabó Éva, Viktor Iosif, Florin Mircea Ganea, Aronescu Norbert; Ansamblu: György Emőke, Ioana Bede, Bede Robert, Mihaela Flueraş, Cseh Miklós, Andrea Domuţa, Gerőcs Asanache Enikő Márta, Camelia Goia, Carmen Elena Pop http://www.opera-oradea.blogspot.ro/2013/06/chanson-damour.html

2.     2013.06.07., Vineri, ora 15:00, Carmina burana - O fortuna, de Carl Orff Filarmonica de Stat Oradea, Oradea, România în cadrul proiectului Curs festiv, organizator(i): Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte, clasa de operă distribuţia: Aronescu Norbert, Ioana Bede, Bede László, Bede Robert, Biró Beatrix, Biró Szidónia, Sergiu Chirilă, Cseh Miklós, Andrea Domuţa, Mihaela Flueraş, Florin Mircea Ganea, Gerőcs Asanache Enikő Márta, Camelia Goia, György Emőke, Viorel Olah, Carmen Elena Pop, Szabó Éva, Teodora Ungur, Viktor Iosif Tudor Ciupeiu durata 3', http://www.opera-oradea.blogspot.ro/2013/05/opera-gala.html

3.     2013.05.30., Joi, ora 18:00, Opera gála, Gala de operă, operă, scene celebre din opere şi musicaluri Kodály Zoltán zeneművészeti szakközépiskola és ami, Debrecen, Ungaria, organizator(i): Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte, Kodály Zoltán zeneművészeti szakközépiskola és ami, Carmina Art Foundation, clasa de operă distribuţia: Aronescu Norbert – Riff, Biró Szidónia – Donna Elvira, Amelia, Sergiu Chirilă – Don Ottavio, Tony, Florin Mircea Ganea – Leporello, Tempfli Mária – Donna Anna, Viorel Olah – Don Giovanni, Tuzson Hajnalka – Carmen, Viktor Iosif – Cherubino Thurzó Zoltán - pian durata 80',;

4.     2013.05.14., Marţi, ora 19:30, Musical flowers, Flori muzicale, operă, scene celebre din opere şi musicaluri Muzeul de Artă, Satu-Mare, România în cadrul proiectului Micul Prinţ, ediţia a XVIII-ea, organizator(i): Uniunea Artiştilor Plastici Satu-Mare, Muzeul de Artă Satu Mare, Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte, Carmina Art Foundation, clasa de operă distribuţia: Aronescu Norbert – Riff, Biró Beatrix – Maria, Biró Szidónia – Donna Elvira, Amelia, Sergiu Chirilă – Tony, Don Ottavio, Don José, Szabó Éva Andrea – Anita, Tempfli Mária – Donna Anna, Contesa Almaviva, Tuzson Hajnalka – Carmen, Viktor Iosif – Cherubino Thurzó Zoltán - pian durata 80', web: http://almanah-euterpe.blogspot.ro/2013/05/flori-muzicale.html, http://www.carmen-vasile.blogspot.ro/2013/05/musical-flowers.html,http://www.opera-oradea.blogspot.ro/2013/05/flori-muzicale.html, http://www.carmina-art.blogspot.ro/2013/05/flori-muzicale-musical-flowers.html;

5.     2013.03.28., Joi, ora 16:30, West side story, musical, Leonard Bernstein, Liceul de Arte, Baia-Mare, România în cadrul proiectului Muzica pentru toţi, ediţia a III-a, organizator(i): Liceul de Arte Baia Mare, Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte, clasa de operă distribuţia: Biró Beatrix – Maria, Sergiu Chirilă – Tony, Florin Mircea Ganea – Bernardo, Aronescu Norbert – Riff, Szabó Éva Andrea – Anita, György Emőke – Rosalia, The Sharks: Ioana Bede, Bede László, Mihaela Flueraş, Carmen Elena Pop Thurzó Zoltán - pian durata 40', web: http://www.carmen-vasile.blogspot.ro/2013/03/west-side-story.html, http://www.almanah-euterpe.blogspot.ro/2013/03/west-side-story.html,http://www.opera-oradea.blogspot.ro/2013/03/west-side-story.html, https://www.facebook.com/events/443371205737416/;

6.     2013.01.24., Joi, ora 17:00, Gala de operă, , operă, scene celebre din opere şi musicaluri , Universitatea din Oradea, Facultatea de Arte, Oradea, România , organizator(i): Universitatea din Oradea, Facultatea de Arte, clasa de operă distribuţia: Biró Beatrix, Biró Szidónia, Sergiu Chirilă, Florin Mircea Ganea, Geréd Emőke, György Emőke, Májerkuk Mária, Viorel Olah, Szabó Éva Andrea, Szabó Hajnalka, Teodora Ungur, Viktor Iosif Thurzó Zoltán - pian durata 80', web: http://carmen-vasile.blogspot.ro/2013/02/gala-de-opera.html, http://opera-oradea.blogspot.ro/2013/01/gala-de-opera.html,http://opera-oradea.blogspot.ro/2013/01/gala-de-opera.html;

7.      2012.12.13., Joi, ora 18:00, Gala de operă, operă, scene celebre din opere şi musicaluri, Primăria municipiului Zalău, sala "Avram Iancu", Zalău, România, organizator(i): Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte, Primăria Municipiului Zalău, Muzeul de Artă Zalău, Carmina Art Foundation, distribuţia: Biró Beatrix, Biró Szidónia, Sergiu Chirilă, Ferenczi Orsolya, Florin Mircea Ganea, Geréd Emőke, Májerkuk Mária, Viorel Olah, Szabó Hajnalka Thurzó Zoltán - pian, durata 90', web: http://carmen-vasile.blogspot.ro/2012/12/gala-de-opera.html, http://almanah-euterpe.blogspot.ro/2012/12/universitatea-dinoradea-facultatea-de.html, http://opera-oradea.blogspot.ro/2012/12/gala-de-opera.html, http://carmina-art.blogspot.ro/2012/12/gala-de-opera.html,;

8.     2012.06.08., Vineri, ora 19:00, Don Giovanni, operă, spectacol - examen W.A. Mozart, Universitatea din Oradea, Facultatea de Arte, Oradea, România în cadrul proiectului spectacol - examen, organizator(i): Universitatea din Oradea, Facultatea de Arte,

9.     2012.06.07., Joi, ora 19:00, Spectacol de operă, operă, spectacol - examen, Universitatea din Oradea, Facultatea de Arte, Oradea, România în cadrul proiectului spectacol - examen, organizator(i): Universitatea din Oradea, Facultatea de Arte,

10.  2012.05.30., Miercuri, ora 14:00, Curs festiv, operă, Filarmonica de Stat Oradea, Oradea, România, organizator(i): Universitatea din Oradea, Facultatea de Arte, Filarmonica de Stat Oradea,

11.  2012.05.14., Luni, ora 18:00, Gala de operă, operă, scene celebre din opere şi musicaluri, Muzeul de Artă Satu-Mare, Satu-Mare, România în cadrul proiectului Micul Prinţ, organizator(i): Muzeul de Artă Satu-Mare, Uniunea Artiştilor Plastici Satu-Mare, Facultatea de Arte - Univeristatea din Oradea;

12.  2012.03.29., Joi, ora, 17:30, Don Giovanni, Don Giovanni, operă, scene din opera Don Giovanni, de, W.A. Mozart, Liceul de Artă, Baia-Mare, România, în cadrul proiectului, Muzica pentru toţi, ediţia a II-a, organizator(i):, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş, Liceul de Artă Baia-Mare, distribuţia:, Don Giovanni: Viorel Olah, Donna Anna: Majerkuk Mária, Don Ottavio: Sergiu Chirilă, Donna Elvira: Ferenczi Orsolya, Biró Szidónia, Leporello: Sándor Csaba, Masetto: Florin Mircea Ganea, Zerlina: Biró Beatrix, Carmen Rusu, Derzsi Hajnalka Ansamblu: Bede László, Ioana Bede, Mihaela Flueraş, Geréd Emőke, Ingrid Pop, Darius Ţicărat, Antoanela Isaiu - pian, durata, 60';

 1. 2012.03.22., Joi, ora, 18:00, Don Giovanni, Don Giovanni, operă, scene din opera Don Giovanni, de, W.A. Mozart, Liceul de Artă, Oradea, România, organizator(i):, Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte, Liceul de Artă Oradea, distribuţia:, Don Giovanni: Viorel Olah, Donna Anna: Majerkuk Mária, Don Ottavio: Sergiu Chirilă, Donna Elvira: Ferenczi Orsolya, Biró Szidónia, Leporello: Sándor Csaba, Masetto: Florin Mircea Ganea, Zerlina: Biró Beatrix, Carmen Rusu, Derzsi Hajnalka Ansamblu: Bede László, Ioana Bede, Mihaela Flueraş, Geréd Emőke, Ingrid Pop, Darius Ţicărat, Antoanela Isaiu - pian, durata, 60';
 2. 2011.06.09. Joi ora 18:00 Le nozze di Figaro Nunta lui Figaro operă spectacol - examen de W.A. Mozart Casa de Cultură a Municipiului Oradea Oradea România Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică, Casa de Cultură a Municipiului Oradea Amalia Pop - pian durata 70'
 3. 2011.04.15. Vineri ora 17:00 Sunetul muzicii operă Casa de Cultură a Municipiului Oradea Oradea România în cadrul proiectului Gala muzicii culte organizator(i): Amalia Pop - pian durata 70'
 4. 2011.01.28. Vineri ora 17:00 Spectacol de operă operă scene din opera Nunta lui Figaro de W.A. Mozart Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică - sala M 017 Oradea România în cadrul proiectului spectacol - examen organizator(i): Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică distribuţia: Figaro: Tasnádi Ferencz, Susanna: Baki Renata, László Melinda, Jártó Kocsis Emőke, Derzsi Hajnalka, Gräfin: Ferenczi Amanda, Cherubino: Rebeca Valicec, Marcellina: Kovács Katalin, Bartolo: Sándor Csaba, Don Curzio: Sergiu Chirilă, Barbarina: Carmen Rusu, Cor: Biró Beatrix, Biró Szidónia, Sergiu Chirilă, Claudiu Hodişan, Horváth Imola, Majerkuk Mária, Szabó Hajnalka, Teodora Ungur, Geréd Emőke, György Emőke, Andrei Petruţiu, Ingrid Pop, Szabó Éva Andrea, Viktor Iosif, Darius Ţicărat Amalia Pop - pian durata 50' www.facultatea-de-muzica-oradea.blogspot.com/2011/01/spectacol-de-opera.html
 5. 2011.01.27. Joi ora 17:00 Gala de operă operă scene din opera Nunta lui Figaro de W.A. Mozart Liceul de Artă Baia-Mare România în cadrul proiectului Festivalul Muzica pentru toţi ediţia I organizator(i): Liceul de Artă Baia Mare distribuţia: Susanna: Renata Baki, László Melinda, Figaro: Tasnádi Ferencz, Gräfin: Ferenczi Amanda, Bartolo: Sándor Csaba, Cherubino: Mohácsi Brigitta, Barbarina: Ferenczi Amanda, Cor: Renata Baki, Biró Annamaria Beatrix, Biró Szidónia, Sergiu Chirilă, Derzsi Hajnalka, Ferenczi Amanda, Jártó - Kocsis Emőke, László Melinda, Majerkuk Mária, Mohácsi Brigitta, Sándor Csaba, Tasnádi Ferencz, Rebeca Valicec Amalia Pop - pian durata 50' www.facultatea-de-muzica-oradea.blogspot.com/2011/01/gala-de-opera.html
 6. 2010.11.29. Luni ora 17:00 Gala de operă operă scene din opera Nunta lui Figaro de W.A. Mozart Casa de Cultură a Municipiului ARLUS Oradea România în cadrul proiectului Jubileul de 15 ani al Facultăţii de Muzică Oradea organizator(i): Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică distribuţia: Figaro: Tasnádi Ferencz, Susanna: Renata Baki, László Melinda, Gräfin: Ferenczi Amanda, Bartolo: Sándor Csaba, Cherubino: Mohácsi Brigitta, Marcellina: Corina Ştiru,
  Zvei Mädchen: Derzsi Hajnalka, Jártó - Kocsis Emőke, Cor: Biró Beatrix, Biró Szidónia, Sergiu Chirilă, Geréd Emőke, György Emőke, Claudiu Hodişan, Horváth Imola, Majerkuk Mária, Viorel Olah, Andrei Petruţiu, Ingrid Pop, Szabó Éva Andrea, Darius Ţicărat, Teodora Ungur, Viktor Iosif Amalia Pop - pian durata 50'
  www.facultatea-de-muzica-oradea.blogspot.com/2010/12/gala-de-opera.html
 7. 2010.06.18. Vineri ora 17:00 Spectacol de operă - examen de licenţă operă scene din operele Orfeo, Nunta lui Figaro, Carmen de C.W.Gluck, W.A. Mozart, G. Bizet Universitatea din Oradea - sala M 17 Oradea România în cadrul proiectului examen de licenţă organizator(i): Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică distribuţia: Orfeo: Bokor Ildikó, Euridice: Laszló Melinda, Cherubino: Tar Boroka, Gräfin: Diana Diniţă, Carmen: Carmen Ivanyi, Don José: Ferencz Vilmos, Frasquitta: Corina Ştiru Czumbil Bernadette - pian durata 60'
 8. 2010.05.21. Vineri ora 13:00 Nunta lui Figaro operă scene din opera Nunta lui Figaro de W.A. Mozart Universitatea din Oradea - Aula Magna Oradea România în cadrul proiectului Curs festiv organizator(i): Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică distribuţia: Figaro: Tasnádi Ferencz, Susanna: Laszló Melinda, Contesa: Bokor Ildikó, Basilio: Ferencz Vilmos
  Cherubino: Tóth Éva, Tar Boroka, Marcellina: Corina Ştiru, Ivany Carmen Czumbil Bernadette - pian durata 10'
 9. 2010.05.07. Vineri ora 19:00 Concert vocal - instrumental operă scene din opera Nunta lui Figaro de W.A. Mozart Filarmonica de Stat Oradea Oradea România în cadrul proiectului Gala muzicii culte organizator(i): Inspectoratul Pentru Cultură al judeţului Bihor, Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică, Filarmonica de Stat Oradea distribuţia: Figaro: Tasnádi Ferencz, Susanna: Renata Baki, Gräfin: Májerkuk Mária, Cherubino: Toth Éva, Marcellina: Corina Ştiru, Basilio: Ferenczi Vilmos, Bartolo: Sándor Csaba, Barbarina: Ferenczi Amanda Czumbil Bernadette - pian durata 15' http://www.concert-vocal-instrumental.blogspot.com/
 10. 2010.05.05. Miercuri ora 17:00 Concert de operă operă scene din operele Carmen şi Nunta lui Figaro de W.A. Mozart Casa de Cultură a Municipiului (ARLUS) Oradea România în cadrul proiectului Gala muzicii culte organizator(i): Inspectoratul Pentru Cultură al judeţului Bihor, Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică, Casa de Cultură a Municipiului Oradea distribuţia: Carmen: Carmen Ivanyi, Figaro: Tasnádi Ferencz, Susanna: Renata Baki, László Melinda, Gräfin: Majerkuk Mária, Diana Diniţă, Bartolo: Sándor Csaba, Marcellina: Corina Ştiru, Carmen Ivanyi, Cherubino: Tóth Éva, Basilio: Ferencz Vilmos, Barbarina: Ferenczi Amanda, Cor: Ferenczi Amanda, Kovács Katalin, Carmen Rusu, Sándor Csaba, Rebeca Valicec, Biró Szidónia, Sergiu Chirilă, Claudiu Hodişan, Horváth Imola, Majerkuk Mária, Viorel Olah, Teodora Ungur Czumbil Bernadette - pian durata 50' www.concert-de-opera.blogspot.com/ http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/operakoncert-a-varosi-muvelodesi-hazban/cn/news-20100506-12005375
 11. 2010.05.04. Marţi ora 17:00 Concert vocal - instrumental operă scene din opera Nunta lui Figaro de W.A. Mozart Universitatea din Oradea - Aula Magna Oradea România în cadrul proiectului Gala muzicii culte organizator(i): Inspectoratul Pentru Cultură al judeţului Bihor, Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică distribuţia: Figaro: Tasnádi Ferencz, Susanna: Renata Baki, Gräfin: Májerkuk Mária, Cherubino: Toth Éva, Marcellina: Corina Ştiru, Basilio: Ferenczi Vilmos, Bartolo: Sándor Csaba, Barbarina: Ferenczi Amanda Czumbil Bernadette - pian durata 15'
 12. 2009.06.05. Vineri ora 19:00 Il cantico dell'Amore operă scene din operele: Orfeo ed Euridice de Ch.W. Gluck, Bastien und Bastienne de W.A. Mozart, La finta giardiniera de W.A. Mozart, Don Giovanni de W.A. Mozart, Carmen de G. Bizet, Samson et Dalila de C. Saint-Saëns Filarmonica de Stat Oradea Oradea România în cadrul proiectului examen de licenţă organizator(i): Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică, Filarmonica de Stat Oradea Orfeo: Kiss I. Katalin, Bastienne: Szabó A. Annamaria, Serpetta: Creţ I. Silvana Anca, Zerlina: Virág I. Margit Blanka, Carmen: Fábián G. Aletta Jazminka, Petric M. Alexandra, Micaela: Timar V. Kinga, Dalila: Kutasi M. Judit Isabela durata 120'
 13. 2009.05.12. Marţi ora 15:00 Il cantico dell'Amore operă scene din opere Academia de Muzică "Gheorghe Dima" - Sala Studio Cluj-Napoca România în cadrul proiectului Festivalul Naţional Opera Viva ediţia 1 organizator(i): Academia de Muzică "Gheorghe Dima" Cluj-Napoca interpreţi: Timár Kinga, Kutasi Judit, Silvana Creţ, Tasnádi Ferenc, Ferencz Vilmos, Szabó Annamária, Tóth Éva, Fábián Aletta Adela Bihari - pian durata 45' http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/archive%2CPArchiveArticleSelectedScreen.vm/id/25977/year/2009/month/4/day/22/web/0/quick/0/ynews/0/mainarticle/false
 14. 2009.02.12. Joi ora 17:00 Il cantico dell'Amore operă scene din operele: Orfeo ed Euridice de Ch. W. Gluck, La finta Giardiniera de W.A. Mozart, Bastienne und Bastien de W.A. Mozart, Carmen de G. Bizet, Samson et Dalila de Saint-Saens Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică - sala M 017 Oradea România în cadrul proiectului spectacol - examen organizator(i): Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică interpretează: Bokor G. Anna Ildikó, Creţ I. Silvana Anca, Diniţă V. Diana Elena, Fábián G. Aletta Jazminka, Ferenczi V. Vilmos, Ivanyi I. Carmen Silvia, Kutaşi M. Judith Isabela, Petric M. Alexandra, Szabó A. Annamaria, Ştiru C. Corina, Tasnádi F. Ferencz-Zoltán, Toth A. Eva Barbara durata 90'
 15. 2008.06.26. Joi ora 19:00 Opera performance operă scene din operele: Don Giovanni, Flautul Fermecat de W.A. Mozart, Carmen de G. Bizet Filarmonica de Stat Oradea Oradea România în cadrul proiectului spectacol de licenţă organizator(i): Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică, Filarmonica de Stat Oradea, Carmina Art Foundation distribuţia: Donna Elvira: Mihaela Puşcaş, Don Giovanni: Ştefan Lakatos, Leporello: Tasnádi Ferencz, Zerlina: Timár Kinga, Papageno: Szabó Nagy Attila, Pamina: Timár Kinga, Papagena: Szabó Annamaria, Carmen: Greta Hartstein, Cor: Silvana Creţ, Fábián Aletta, Kelemen Júlia, Kiss Katalin, Kutasi Judit, Cristina Macaveiu, Mihaela Puşcaş, Daniela Rusu, Szabó Annamaria, Timar Kinga, Virág Blanka Antoanela Isaiu - pian durata 70'
 16. 2008.06.22. Duminică ora 19:00 Dido and Aeneas Dido şi Aeneas operă de Henry Purcell Teatrul de Stat - Sala Studio Oradea România în cadrul proiectului spectacol de licenţă organizator(i): Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică, Teatrul de Stat Oradea, Carmina Art Foundation distribuţia: Dido: Daciana Gârgari, Aeneas: Szabó Nagy Attila, Belinda: Daniela Rusu, Second woman: Silvana Creţ, Sorceress: Greta Hartstein, First witch: Silvana Creţ, Second witch: Cristina Macaveiu, Choir: Silvana Creţ, Fábián Aletta, Hartstein Greta, Kelemen Júlia, Kiss Katalin, Kutasi Judit, Cristina Macaveiu, Mihaela Puşcaş, Daniela Rusu, Szabó A. Annamaria, Szabó Nagy Attila, Timar Kinga, Virág Margit Blanka Antoanela Isaiu - pian durata 50'
 17. 2008.06.22. Duminică ora 17:00 Dido and Aeneas Dido şi Aeneas operă de Henry Purcell Teatrul de Stat - Sala Studio Oradea România în cadrul proiectului spectacol de licenţă organizator(i): Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică, Teatrul de Stat Oradea, Carmina Art Foundation distribuţia: Dido: Daciana Gîrgari, Aeneas: Szabó Nagy Attila, Belinda: Kelemen Júlia, Second woman: Silvana Creţ, Sorceress: Fábián Aletta, First witch: Silvana Creţ, Second witch: Cristina Macaveiu, Choir: Silvana Creţ, Fábián Aletta, Kiss Katalin, Kutasi Judit, Cristina Macaveiu, Mihaela Puşcaş, Daniela Rusu, Szabó A. Annamaria, Szabó Nagy Attila, Timar Kinga, Virág Margit Blanka Antoanela Isaiu - pian durata 50'
 18. 2008.06.19. Joi ora 19:00 Dido and Aeneas Dido şi Aeneas operă de Henry Purcell Filarmonica de Stat Oradea Oradea România în cadrul proiectului spectacol de licenţă organizator(i): Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică, Filarmonica de Stat Oradea, Carmina Art Foundation distribuţia: Dido: Daciana Gârgari, Aeneas: Szabó Nagy Attila, Belinda: Cristina Macaveiu, Second woman: Silvana Creţ, Sorceress: Iudit Kutasi, First witch: Silvana Creţ, Second witch: Cristina Macaveiu, Choir: Silvana Creţ, Fábián Aletta, Kiss Katalin, Petric Alexandra, Szabó Annamaria, Timar Kinga, Virág Margit Blanka, Hartstein Greta, Kelemen Júlia, Cristina Macaveiu, Mihaela Puşcaş, Daniela Rusu Antoanela Isaiu - pian durata 50'
 19. 2008.05.23. Vineri ora 11:00 Curs festiv operă scene din operele: Dido and Aeneas de Herny Purcell (Duet nr. 7, Fear no danger – Belinda, Second woman
  Ansamblu nr. 12, To the hils and the vales, Duet nr. 20, But ere we this perform – first wich, second wich, Ansamblu nr. 21, In our deep vaulted cell, Ansamblu nr. 39, With drooping wings) Carmen de Georges Bizet (Habanera nr. 5 – L’amour est un oiseau rebelle) Filarmonica de Stat Oradea Oradea România organizator(i): Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică, Filarmonica de Stat Oradea interpretează: Hartstein Greta, Kelemen Julianna, Cristina Ioana Macaveiu, Silvana Anca Creţ, cor: Creţ I. Silvana Anca, Fábián G. Aletta Jazminka, Kiss I. Katalin, Kutaşi M. Judith Isabela, Petric M. Alexandra, Szabó A. Annamaria, Timar V. Kinga, Virág I. Margit Blanka, Gârgari I. Daciana, Hartstein E. Greta, Kelemen A. Julianna, Macaveiu I. Cristina Ioana, Moca I. Alexandra Ornella,
  Puşcaş M. Mihaela, Rusu I. Elena Daniela, Szabo Nagy I. Attila Antoanela Isaiu - pian durata 20'
 20. 2008.05.16. Vineri Dido and Aeneas Dido şi Aeneas operă scene de Henry Purcell Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică - sala M 017 Oradea România în cadrul proiectului Balul primăverii organizator(i): Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Antoanela Isaiu - pian durata 15'
 21. 2008.04.01. Marţi ora 13:00 Dido and Aeneas Dido şi Aeneas operă scene de Henry Purcell Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică - sala 4 Oradea România în cadrul proiectului spectacol de licenţă organizator(i): Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Antoanela Isaiu - pian durata 30'
 22. 2007.12.11. Marţi West side story Poveste din cartierul de vest - America musical scena nr. 7 America, Moderato. Tempo di "Seis" de Leonard Bernstein Teatrul pentru Tineret "Arcadia" Oradea România în cadrul proiectului Balul bobocilor organizator(i): Universitatea din Oradea - Facultatea de Ştiinţe Socio - Umane durata 10'
 23. 2007.06.21. Joi ora 19:00 Gala de operă a absolvenţilor 2007 operă scene din opere Teatrul pentru Tineret "Arcadia" Oradea România în cadrul proiectului spectacol de licenţă organizator(i): Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică, Teatrul Arcadia interpretează: Alin Arendaş, Andrada Brisc, Domahidi Kinga, Horváth Dalma, Marton Katalin, Szabó Nagy Attila, Izabela Kutasi, Timar Kinga Jámbor Elisabeta - pian Antoanela Isaiu - pian durata 90'
 24. 2007.06.15. Vineri ora 14:00 Gala de operă a absolvenţilor 2007 operă scene din opere Liceul de Artă Oradea Oradea România organizator(i): Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică, Liceul de Artă interpretează: Alin Arendaş, Andrada Brisc, Domahidi Kinga, Horváth Dalma, Marton Katalin, Izabela Kutasi, Timar Kinga Jámbor Elisabeta - pian Antoanela Isaiu - pian durata 90'
 25. 2007.06.06. Miercuri ora 13:00 Gala de operă a absolvenţilor 2007 operă scene din opere Liceul Greco - Catolic Oradea România organizator(i): Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică, Liceul Greco - Catolic Oradea interpretează: Alin Arendaş, Andrada Brisc, Domahidi Kinga, Horváth Dalma, Marton Katalin, Izabela Kutasi, cor: Adrian Berce, Dan Andrei, Alin Arendaş, Andrada Bisc, Bokor Ildikó, Brok Izabella, Gabriela Chiorean, Fivia Corb, Silvana Creţ, Diana Diniţă, Domahidi Kinga, Fábián Aletta, Ferenczi Vilmos, Horvath Dalma, Carmen Ivanyi, Kelemen Julianna, Kiss Katalin, Isabela Kutaşi, Lakatos Izabela, Marton Katalin, Alexandra Petric, Armanca Serac, Szabó Annamaria, Szabó Nagy Attila, Corina Szatmari, Adrian Ştefănuţi, Corina Ştiru, Tar Boroka, Adrian Tăut, Timar Kinga, Gheorghiana Vereş, Virág Blanka Jámbor Elisabeta - pian Antoanela Isaiu - pian cvartet de clarineţi: Both Béla, Varga Imre, Romeo Filip, Székely István durata 60'
 26. 2007.05.25. Vineri ora 17:00 Concert festiv operă scene din opere Universitatea din Oradea - Aula Magna Oradea România în cadrul proiectului Curs festiv organizator(i): Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Interpretează: Domahidi Kinga, Alin Arendaş, Marton Katalin, Horváth Dalma Jámbor Elisabeta - pian durata 15'
 27. 2007.04.22. Duminică ora 17:00 Scene celebre din opere, operete, muzicaluri operă Teatrul pentru Tineret "Arcadia" Oradea România în cadrul proiectului Gala muzicii culte organizator(i): Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor, Casa de Cultură a Municipiului Bihor, Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Interpretează: Fivia Corb, Alin Arendaş, Andrada Bisc, Domahidi Kinga, Horváth Dalma, Isabela Kutaşi, Marton Katalin, Szabó Nagy Attila, cor: Adrian Berce, Dan Andrei, Alin Arendaş, Andrada Bisc, Bokor Ildikó, Brok Izabella, Gabriela Chiorean, Fivia Corb, Silvana Creţ, Diana Diniţă, Domahidi Kinga, Fábián Aletta, Ferenczi Vilmos, Horvath Dalma, Carmen Ivanyi, Kelemen Julianna, Kiss Katalin, Isabela Kutaşi, Lakatos Izabela, Marton Katalin, Alexandra Petric, Armanca Serac, Szabó Annamaria, Szabó Nagy Attila, Corina Szatmari, Adrian Ştefănuţi, Corina Ştiru, Tar Boroka, Adrian Tăut, Timar Kinga, Gheorghiana Vereş, Virág Blanka Jámbor Elisabeta - pian durata 80'
 28. 2006.07. Le nozze di Figaro Nunta lui Figaro operă de W.A. Mozart Teatrul de păpuşi Baia-Mare România durata 200'
 29. 2006.07. Le nozze di Figaro Nunta lui Figaro operă de W.A. Mozart Teatrul de Stat Turda Turda România durata 200'
 30. 2005.12.17. Sâmbătă Don Giovanni Don Giovanni operă fragmente de W.A. Mozart Teatrul de Stat Oradea România în cadrul proiectului Deceniul muzical universitar – aniversarea a 10 ani de la înfiinţarea Facultăţii de Muzică din Oradea dirijor: Jankó Zsolt
 31. 2005.12.17. Sâmbătă Le nozze di Figaro Nunta lui Figaro operă fragmente de W.A. Mozart Teatrul de Stat Oradea România în cadrul proiectului Deceniul muzical universitar – aniversarea a 10 ani de la înfiinţarea Facultăţii de Muzică din Oradea Orchestra simfonică a Facultăţii de Muzică Oradea dirijor: Jankó Zsolt
 32. 2005.06.02. Joi Don Giovanni operă fragmente de W.A. Mozart Teatrul pentru Tineret "Arcadia" Oradea România în cadrul proiectului
 33. 2005.06.02. Joi Die Fledermaus Liliacul operă fragmente de Johann Strauss Teatrul pentru Tineret "Arcadia" Oradea România în cadrul proiectului
 34. 2005.06.02. Joi Le nozze di Figaro Nunta lui Figaro operă fragmente de W.A. Mozart Teatrul pentru Tineret "Arcadia" Oradea România în cadrul proiectului
 35. 2005.05. Le nozze di Figaro Nunta lui Figaro operă de W.A. Mozart Liceul de Artă Oradea Oradea România în cadrul proiectului
 36. 2005.04.23. Sâmbătă Bastien und Bastienne Basiten şi Bastienna operă de W.A. Mozart Teatrul pentru Tineret "Arcadia" Oradea România în cadrul proiectului Gala muzicii culte orădene organizator(i): Inspectoratul Pentru Cultură al judeţului Bihor Orchestra simfonică a Facultăţii de Muzică Oradea dirijor: Valentin Lazăr
 37. 2005.04.17. Duminică Scene celebre din creaţia mozartiană Scene celebre din creaţia mozartiană operă de W.A. Mozart Muzeul "Ţării Crişurilor" Oradea România în cadrul proiectului Gala muzicii culte orădene organizator(i): Inspectoratul Pentru Cultură al judeţului Bihor Jámbor Elisabeta - pian Valentin Gora - pian
 38. 2005.04.10. Duminică Laudatio József Attila de József Attila Casa Tranzit Cluj-Napoca România în cadrul proiectului Festivalul De ziua mea Gherdan Mihaela, Andreea Cârlig, Ionuţ Huluban, Florian Szilagi durata 40'
 39. 2004.06.22. Marţi Dido and Aeneas Dido şi Aeneas operă de Henry Purcell Muzeul "Ţării Crişurilor" - sala festivă Oradea România în cadrul proiectului examen de licenţă
 40. 2004.06.22. Marţi Don Giovanni operă de W.A. Mozart Teatrul de Stat Oradea România
 41. 2003.06.22. Duminică Dido and Aeneas Dido şi Aeneas operă de Henry Purcell Muzeul "Ţării Crişurilor" - sala festivă Oradea România în cadrul proiectului
 42. 2003.06.21. Vineri La favola d’Orfeo operă de Claudio Monteverdi Salina - Sala Rudolf Turda România în cadrul proiectului organizator(i): Rei Culture fautores
 43. 2003.06.20. Joi La voix humaine Vocea umană operă de Francis Poulenc Universitatea din Oradea - Club Oradea România în cadrul proiectului organizator(i): Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică Bálint Johanna - pian
 44. 2003.04.10. Joi Spectacol de duete şi terţete operă Teatrul pentru Tineret "Arcadia" Oradea România în cadrul proiectului Jámbor Elisabeta - pian Valentin Gora - pian
 45. 2000.06.29. Joi Le nozze di Figaro Nunta lui Figaro operă de W.A. Mozart Teatrul de Stat Oradea România organizator(i): Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică
 46. 2000.05.14. Duminică Micul prinţ Micul prinţ acţiune de Carmen Vasile Spaţiu neconvenţional Satu-Mare România în cadrul proiectului Festivalul “Micul prinţ” organizator(i): U.A.P. Satu-Mare
 47. 2000.03.30. Joi Precum în cer aşa şi pe pământ Precum în cer aşa şi pe pământ acţiune de Carmen Vasile Galeria Nielsen Club Cluj-Napoca România în cadrul proiectului Vernisaj expoziţie Dorel Găină
 48. 2000.01.15. Sâmbătă Serata Eminescu Serata Eminescu lied de Mihai Eminescu Aula Magna Oradea România organizator(i): Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică
 49. 1999.04.25. Duminică Seară de operă Seară de operă operă de Teatrul pentru Tineret "Arcadia" Oradea România în cadrul proiectului Gala muzicii culte orădene organizator(i): Inspectoratul Pentru Cultură a judeţului Bihor
 50. 1997.12.11-13. Joi Psihodrama 1 Psihodrama 1 teatru de Carmen Vasile Bucureşti România în cadrul proiectului Serile Teatrului Studenţesc organizator(i): Trupa de teatru experimental Steaua fără nume
 51. 1997.07.05. Sâmbătă Teatrul lui Serafim Teatrul lui Serafim teatru de Piaţa Timişoara România în cadrul proiectului Festivalul Saltimbancii organizator(i): Trupa de teatru experimental Steaua fără nume
 52. 1997.05.14. Miercuri Dincolo de faţa lucrurilor Dincolo de faţa lucrurilor teatru dramatizare după Antonin Artaud de Muzeul de Artă - curtea interioară Satu-Mare România în cadrul proiectului Festivalul Micul prinţ organizator(i): U.A.P. Satu-Mare Trupa de teatru experimental Steaua fără nume
 53. 1997.05.07. Miercuri Dincolo de faţa lucrurilor Dincolo de faţa lucrurilor teatru dramatizare după Micul Prinţ de Casa de Cultură a Tineretului Timişoara România în cadrul proiectului Student-fest
 54. 1997.04.18. Vineri Invitaţie la Mozart Invitaţie la Mozart monooperă spectacol preluat în întregime de postul de televiziune TVS de W.A. Mozart Teatrul pentru Tineret "Arcadia" Oradea România în cadrul proiectului Gala muzicii culte orădene organizator(i): Inspectoratul Pentru Cultură a judeţului Bihor
 55. 1997.04.09. Miercuri Recital de autor Balassa Sándor Recital de autor Balassa Sándor de Sándor Balassa Muzeul Naţional de Artă - Sala Tonitza Cluj-Napoca România organizator(i):
 56. 1997.01.15. Miercuri Serata Eminescu Serata Eminescu de Universitatea din Oradea - Club Oradea România
 57. 1996.12.19. Joi Spectacol de Crăciun Spectacol de Crăciun de Universitatea din Oradea - Aula Facultăţii de Medicină Oradea România
 58. 1996.10.31. Joi L-aţi văzut cumva pe Zdreanţă? L-aţi văzut cumva pe Zdreanţă? de Universitatea din Oradea - campus Oradea România în cadrul proiectului Festivalul Toamna orădeană
 59. 1996.08.17-18. Sâmbătă Dialog în 2+1 Dialog în 2+1 teatru premiul II de dramaturgia Carmen Vasile după Eugen Ionesco Castelul Macea Macea România în cadrul proiectului Festivalului de teatru studenţesc Teatru în spaţii neconvenţionale de joc organizator(i): Trupa de teatru experimental Steaua fără nume
 60. 1996.06.22. Sâmbătă L’infedelta delusa Infidelitatea pedepsită operă de Josaph Haydn Academia de Muzică "Gheorghe Dima" - Sala Studio Cluj-Napoca România organizator(i):
 61. 1996.06.15. Sâmbătă L’infedelta delusa Infidelitatea pedepsită operă de Josaph Haydn Muzeul Naţional de Artă - curtea interioară Cluj-Napoca România organizator(i):
 62. 1996.05.07. Marţi Templul lui Nichita Templul lui Nichita poeme de Nichita Stănescu Universitatea din Oradea - campus Oradea România organizator(i):
 63. 1996.04.27. Sâmbătă L’infedelta delusa Infidelitatea pedepsită operă de Josaph Haydn Teatrul pentru Tineret "Arcadia" Oradea România în cadrul proiectului Festivalul Toamna muzicii culte orădene organizator(i): Inspectoratul Pentru Cultură Bihor
 64. 1996.03.30. Sâmbătă L’infedelta delusa Infidelitatea pedepsită operă de Josaph Haydn Liceul de Filologie - Istorie "Mihai Eminscu" Oradea România în cadrul proiectului
 65. 1996.03.03. Duminică Spectacol de Paşti Spectacol de Paşti de Teatrul de Stat Oradea România
 66. 1995.12.21. Joi Spectacol de Crăciun Spectacol de Crăciun de Teatrul de Stat Oradea România
 67. 1995.06.12. Luni Dido and Aeneas Dido şi Aeneas operă spectacol - examen de Henry Purcell Opera Maghiară Cluj Cluj-Napoca România organizator(i): Opera Maghiară Cluj - Academia de Muzică
 68. 1995.05.03. Miercuri Dido and Aeneas Dido şi Aeneas operă spectacol – examen de Henry Purcell Academia de Muzică "Gheorghe Dima" - Sala Studio Cluj-Napoca România organizator(i): Academia de Muzică "Gheorghe Dima" Cluj-Napoca
 69. 1994.12.05. Luni Die Kluge Isteaţa operă spectacol inclus în Festivalul Teatrelor Naţionale din ţară de Carl Orff Teatrul Naţional Cluj Cluj-Napoca România
 70. 1994.07.11. Luni Die Kluge Isteaţa operă spectacol - examen de Carl Orff Academia de Muzică "Gheorghe Dima" - Sala Studio Cluj-Napoca România
 71. 1994.02.14. Luni Die Kluge Isteaţa operă de Carl Orff Academia de Muzică "Gheorghe Dima" - Sala Studio Cluj-Napoca România în cadrul proiectului spectacol - examen durata 60'

Discografie (11)

1.     Noul Adam, Ede Terényi, v. C. Brâncuşi (aforisme), imprimare Pink Studio Cluj, Sala Studio a Academiei de Muzică „Gh. Dima”, Silvia Sbârciu – pian, 2004.08.18;

2.     Inima pădurii (opt lieduri pe versuri de L. Blaga), Ede Terényi, imprimare Pink Studio Cluj, Sala Studio a Academiei de Muzică „Gh. Dima”, Silvia Sbârciu – pian, 2004.08.14;

3.     Nomad songs, Ede Terényi, v. populare, imprimare Pink Studio Cluj, Sala Studio a Academiei de Muzică „Gh. Dima”, Cornelia Fucec – pian, 2004.08.10;

4.     Maria Madre, Ede Terényi, v. Alfons X, imprimare Radio Bartók, Budapesta, Daniel Goiţi – pian, 2003.12.17;

5.     Behind of silence, Ede Terényi, v. Şerban Codrin, imprimare R. T. V. Cluj, Grigore Pop – percuţie, Silvia Sbârciu – pian, 2003.05.12;

6.     Japan’s flowers, Ede Terényi, v. Maiotzumi Bascho, imprimare RTV Cluj, Grigore Pop – percuţie, Silvia Sbârciu – pian, 2003.05.12;

7.     Japan’s flowers, Ede Terényi, imprimare Radio Bartók, Budapesta, Legányi Dénes – pian;

8.     Kalevala, Ede Terényi, v. Elias Lönroth, Călin Ionce – orchestraţie, CD realizat de fundaţia Sindan, 1999.11;

9.     MephistoFaust, Ede Terényi, Cluj, Academia de Muzică „Gh. Dima”, imprimare DAT.; Cornelia Fucec – pian, 1999.06;

10.  Mephistofaust, Ede Terényi, imprimare Radio Bartók, Budapesta, Legányi Dénes – pian;

11.  Les vagues a l’âme, Ede Terényi, imprimare Studioul de Concerte al Academiei de Muzică din Cluj, Ştefan Ronai – pian, 1999.05.06;

Filme de scurt metraj (4)

1.     Erwartung, Dorel Găină – imagine, Andrei Budescu – montaj;

2.     Psihodrama 1, Trupa de teatru experimental „Steaua fără nume”;

3.     Dincolo de faţa lucrurilor, Trupa de teatru experimental „Steaua fără nume”;

4.     Dinu Lipatti, Liviu Matei – gestica, Selena Oşanu – pian;

Multimedia (8)

 1. 2011.05.14. Sâmbătă Chipurile micului prinţ video - performance Festivalul internaţional Micul prinţ Muzeul de artă Satu-Mare România în cadrul proiectului Festivalul internaţional Micul prinţ UAP Satu-Mare, Muzeul de artă Satu-Mare
 2. 2008.06. Scrisori către sufletul meu poeme poeme murale Muzeul de Artă Vizuală Galaţi România în cadrul proiectului Eclectique transfer organizator(i): Aurelia Călinescu
 3. 2008.02.12. Marţi ora 17:00 Scrisori către sufletul meu poeme Muzeul Literaturii Române Iaşi, Casa Pogor Iaşi România în cadrul proiectului Eclectique transfer organizator(i): Aurelia Călinescu
 4. 2007.08.01. Miercuri Scrisori către sufletul meu poeme poeme murale Galeria Helios Timişoara România în cadrul proiectului Eclectique transfer organizator(i): Aurelia Călinescu
 5. 2004.10.04-29 Luni Lipatti, Psihodrama 1 şi Dincolo de noi şi de faţa lucrurilor filme de scurt metraj Women’s Technology and Education Center, Blackburne House, Blackburne Place, Off Hope Street, Liverpool, L8 7PE tel.0151 7094356 Liverpool Anglia Proiectul arta “Under the Blue Sky” în cadrul Bienalei de la Liverpool organizator(i): Arts Council England
 6. 2004.05.14. Vineri Poeme pentru Micul Prinţ poeme Satu-Mare România în cadrul proiectului Festivalului Micul Prinţ organizator(i): U.A.P. Satu-Mare
 7. 2004.05.10–12. Luni Poeme pentru paşii omului poeme Sibiu România Festivalul la Strada organizator(i): Teatrul Gong
 8. 2000.09.23. Luni Pax danubiana Pax danubiana acţiune Germania

Fotografie (11)

1.      2012.09.07.-13., Vineri, Space. Illusion. Emptiness, foto, proiect internaţional de fotografie, Gallery Kai, Osaka, Japonia în cadrul proiectului Seeing oneself, organizator(i): Jerzy Olek, Gisela Weimann, durata 2012.09.07.-2012.09.13., web: http://carmen-vasile.blogspot.ro/2012/09/seeing-oneself.html, http://almanah-euterpe.blogspot.ro/2012/09/seeing-oneself.html, http://seeing-yourself.blogspot.ro/2012/09/japan.html http://www.ksaron.com/2012/10/seeing-oneself-osaka-2012-szeptember-7.html,

2.      2012.06.15-30., Dialogue autour, foto, proiect internaţional de artă contemporană, Casablanca, Maroc în cadrul proiectului Bienala intenatională Casablanca, ediţia I, organizator(i): Centre d'art contemporain, IFITRY residence d'artistes, ABC art gallery, arts magazine du maroc, durata 2012.06.15.-2012.06.30., web: http://www.biennalecasablanca.com, http://www.biennalecasablanca.com/Catalogue.pdf, http://carmen-vasile.blogspot.ro/2012/06/dialogue-autour.html, http://almanah-euterpe.blogspot.ro/2012/06/dialogue-autour.html,

3.     2010.01.08., Vineri, Seeing oneself, foto, proiect internaţional de fotografie, Muzeul Maghiar de Fotografie, Kecskemét, Ungaria în cadrul proiectului Seeing yourself, organizator(i): Jerzy Olek, Gisela Weimann, durata 2010.08.01.-2010.02.07., web: http://carmen-vasile.blogspot.ro/2010/01/seeing-oneself.html, http://seeing-yourself.blogspot.com/p/exhibitions.html,

4.     2009.05.25., Marţi, ora 18:00, Seeing yourself, foto, proiect internaţional de fotografie, Casa Cerb, Sighişoara, România în cadrul proiectului Seeing yourself, organizator(i): Jerzy Olek, Gisela Weimann, durata 2009.05.25.-2009.06.25., web: http://carmen-vasile.blogspot.ro/2009/05/seeing-yourself.html, http://seeing-yourself.blogspot.com/p/exhibitions.html,

5.     2010. 01. 08. Vineri, Seeing oneself, art foto, proiect internaţional de fotografie, Muzeul Maghiar de Fotografie, Kecskemét, Ungaria, în cadrul proiectului Seeing yourself, organizator(i): Jerzy Olek, Gisela Weimann, durata 2010. 08. 01. -2010. 02. 07.  http://seeing-yourself. blogspot. com/p/exhibitions. html,

6.     2009. 05. 25. Marţi, ora 18:00, Seeing yourself, art foto, proiect internaţional de fotografie, Casa Cerb, Sighişoara, România, în cadrul proiectului Seeing yourself, organizator(i): Jerzy Olek, Gisela Weimann, durata 2009. 05. 25. -2009. 06. 25.  http://seeing-yourself. blogspot. com/p/exhibitions. html,

7.     2008. 11. 19. Miercuri, ora 17:00, Seeing yourself, art foto, proiect internaţional de fotografie, Muzeul de Artă Cluj, Cluj-Napoca, România, în cadrul proiectului Seeing yourself, organizator(i): Jerzy Olek, Gisela Weimann, durata 2008. 11. 19. -2008. 12. 03.  http://seeing-yourself. blogspot. com/p/exhibitions. html,

8.     2008. 04. 20. Duminică, Expoziţie internaţională de fotografie umoristică, foto, Centrul Cultural Liviu Rebreanu, Aiud, România, în cadrul proiectului Festivalul interneţional de umor - expoziţie naţională de fotografie umoristică, ediţia 44, organizator(i): Centrul Cultural "Liviu Rebreanu" Aiud, Consiliul Judeţean Alba, Biblioteca Judeţeană "Lucian Blaga" Alba, Fundaţia "Inter-art" Aiud, Primăria şi Consiliul Local Aiud, Asociaţia Caricaturiştilor Profesionişti din România, durata 2008. 04. 18. -2008. 04. 20.

9.     2007. 04. 12. Joi, ora 18:00, Porţi către Europa, foto, Muzeul de Artă, Cluj-Napoca, România, în cadrul proiectului Eurodreams, organizator(i): Muzeul de Artă Cluj, durata 2007. 04. 12. -2007. 04. 29.

10.  2007. 03. 23-27. Vineri, Sesiune foto, foto, Damasc, Siria, Atassi Gallery,

11.  2006. 11. 07. Marţi, ora 18:00, Porţi către Europa, foto, Salonul „Karinty”, Budapesta, Ungaria, în cadrul proiectului Eurodreams, organizator(i): Salonul „Karinty”, durata 2006. 11. 07. - 2006. 11. 28.

Proiecte culturale – coordonator (9)

1.     2010. 03. 01. Festa Feminae – U. A. P. Oradea;

2.     2007 – 2008 Stagiunea de concerte – Facultatea de Muzică, Catedra de Interpretare muzicală şi Arta spectacolului;

3.     2006 – 2007 Stagiunea de concerte – Facultatea de Muzică, Catedra de Interpretare muzicală şi Arta spectacolului;

4.     2005 – 2006 Stagiunea de concerte – Facultatea de Muzică, Catedra de Interpretare muzicală şi Arta spectacolului;

5.     2004 – 2005 Stagiunea Thalia;

6.     2002. 10. 01. – 2004. 02. 25. – Stagiunea de Concerte a Facultăţii de Muzică Oradea;

7.     2003. 12. – Festivalul Eutherpe;

8.     2003 până în prezent – Stagiunea de spectacole a ansamblului clasei de operă;

9.     2000. 08. – Arte Diem – workshop de teatru;

Proiecte culturale – participant (2)

 1. Participant la proiectul Interferenţe culturale româno-maghiare. Fundaţia Academia Civică Bihor, revista Familia, Fundaţia Kiss, Uniunea Cultrală a Românilor din Ungaria (Gyula). Coordonator proiect Eugenia Mitraşcă. 2002;
 2. Participant la proiectul Resurse ale imaginii în new media proiect aprobat de CNCSIS. Universitatea de Arte şi Design Cluj. Director program Conf. univ. Feleki Károly, 2001 – 2002;

CONTRIBUŢII LA DEZVOLTAREA MEDIULUI EDUCAŢIONAL

1.     Membru mandatat și ales al reprezentanților salariaților în negocierea Contractului colectiv de muncă la nivelul Universității din Oradea (2013);

2.     Membru al consiliului științific al Editurii universității din Oradea din 2012 până în prezent;

3.     Înfiinţarea şi coordonarea listei de discuţii a personalului Facultăţii de Arte – Universitatea din Oradea din 3 octombrie 2011 până în prezent;

4.     Crearea şi coordonarea publicaţiei on-line EUTERPE: www.almanah-euterpe.blogspot.com din aprilie 2011 până în prezent;

5.     Crearea şi coordonarea blogului Facultăţii de Muzică din Oradea: www. facultatea-de-muzica-oradea. blogspot. com din 15 septembrie 2010 până în prezent;

6.     Înfiinţarea şi coordonarea listei de discuţii a cadrelor didactice aferente Facultăţii de Muzică din Oradea din 15 septembrie 2010 până în prezent;

7.     Coordonarea întocmirii Dosarelor de Acreditare pentru specializările Arta spectacolului muzical (Canto), Interpretare instrumentală, Pedagogie muzicală 2000-2008;

 1. Întocmirea Dosarelor de Autoevaluare pentru specializările Arta spectacolului muzical (Canto), Arta spectacolului teatral (Actorie), Interpretare instrumentală, Pedagogie muzicală 2000-2008, 2013;
 2. Crearea specializării Arta spectacolului teatral (Actorie) în cadrul Facultăţii de Muzică, Universitatea din Oradea 2000;
 3. Întocmirea planurilor de învăţământ pentru specializările Arta spectacolului muzical (Canto) – 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 şi Arta spectacolului de teatru (Actorie) – 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000;
 4. Înfiinţarea direcţiilor de studiu Arte şi Musichaal în cadrul specializării Arta spectacolului de teatru (Actorie);
 5. Întocmirea fișelor de disciplină pentru disciplinele: Operă (specializarea canto), Dramaturgie muzicală (specializarea canto), Arta actorului (specializarea canto), Mişcare scenică (specializarea canto), Dansul scenic în spectacolul muzical (specializarea canto), Istoria doctrinelor regizorale (specializarea actorie), Teatru muzical (specializarea actorie), Arta spectacolului (specializarea istoria artelor), Metacomunicarea (specializarea masterat management educaţional), 1995-2013;
 6. Coordonarea achiziţiei dotărilor Facultăţii de Muzică din Oradea 2006, 2001: Pian de concert Yamaha, 40 pupitre pentru orchestră, cameră video digitală Sony, calculator performant cu placă video şi audio competitive, 5 pianine electrice, video-recorder, televizor cu diagonală mare, 2 imprimante, copiator, vioară, violoncel etc.;

14.  2007. 03. 20. Raport de autoevaluare în vederea procesului de pilotare a programului de studii universitare de licenţă. Specializarea interpretare muzicală, selectat în vederea evaluării externe a calităţii, 65 pag.;

REFERINȚE (52)

 1. 2010. 10. 12. Szabadság, Cluj - Napoca, Y-Hintós Diana, Egyedi élmények a Terényi-mű ősbemutatóján, http://www. szabadsag. ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen. vm/id/48293;jsessionid=89D9810149FD98C8554BE7025D903CBF;
 2. 2010. 10. 08. Făclia, Cluj - Napoca, Mihaela Bocu, Toamna Muzicală Clujeană. Monoopera MEPHISTOFAUST de EDE TERÉNYI, http://ziarulfaclia. ro/Toamna-Muzical%C4%83-Clujean%C4%83-Monoopera-MEPHISTOFAUST-de-EDE-TER%C3%89NYI+45902;
 3. 2010. 09. 27. clujtoday, Cluj - Napoca, Daniel Sârbu, Toamna Muzicală Clujeană - ediţia 44 , http://www. clujtoday. ro/2010/09/27/toamna-muzicalg-clujeang-ediyuia-44. html;
 4.  http://www. erdon. ro/hirek/news-erdely/cikk/operakoncert-a-varosi-muvelodesi-hazban/cn/news-20100506-12005375;
 5. 2010. 03. 02. Crişana, Oradea, pagina, 2, Loredana Ionaş, Festa Feminae, Art - Event la Galeria de Arte Vizuale, http://www. crisana. ro/stiri/cultural-5/-festa-feminae-art-event-la-galeria-de-arte-vizuale-90844. html;
 6. 2010. 03. 02. Crişana, Oradea, pagina, 2, Loredana Ionaş, Festa Feminae, Art - Event la Galeria de Arte Vizuale, http://www. get. ro/search. php?q=festa;
 7. 2010. 03. 02. Erdélyi Online, Oradea, pagina, 2, Ciucur Losonczi Antonius, Kiállítás: a Nő ünneplése, http://www. erdon. ro/hirek/news-erdely/cikk/kiallitas-a-no-unneplese/cn/news-20100302-08563674;
 8. 2010. 05. 22. http://www. szabadsag. ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/archive%2CPArchiveArticleSelectedScreen. vm/id/25977/year/2009/month/4/day/22/web/0/quick/0/ynews/0/mainarticle/false;
 9. 2008. 10. 18. Crişana, Oradea, pagina, 6, Loredana Ionaş, Festivalul de Interpretare Muzicală pentru Nevăzători şi-a desemnat laureaţii, http://www. crisana. ro/stiri/cultural-5/festivalul-de-interpretare-muzicala-pentru-nevazatori-si-a-desemnat-laureatii-69559. html;
 10. 2008. 10. 17. Crişana, Oradea, pagina, 5, Loredana Ionaş, Festival Naţional de Interpretare Muzicală pentru Nevăzători, http://www. crisana. ro/stiri/cultural-5/in-premiera-la-oradea-festivalul-national-de-interpretare-muzicala-pentru-nevazatori-69518. html;
 11. 2008. 06. 28. Reggeli Újság, Oradea, Tóth Gábor, Operarészletek végzősökkel;
 12. 2008. 06. 27. Contrast online, Oradea, Andreia Cîrlig, Don Giovanni şi Carmen la Filarmonică, http://www. contrastonline. ro/stiri/cultura-educatie-40/don-giovanni-si-carmen-la-filarmonica-16627;
 13. 2008. 06. 24. Contrast online, Oradea, Andrei Şandor, Spectacol de operă la Filarmonica din Oradea, http://www. contrastonline. ro/stiri/actualitate-3/spectacol-de-opera-la-filarmonica-din-oradea-16531;
 14. 2008. 06. 21. Crişana, Oradea, Loredana Ionaş, Absolvenţii de la Muzică au susţinut spectacolul de licenţă, http://www. crisana. ro/stiri/actualitate-13/absolventii-de-la-muzica-au-sustinut-spectacolul-de-licenta-60886. html;
 15. 2008. 06. 21. Reggeli Újság, Oradea, Tóth Gábor, Különleges barokk opera végzősökkel;
 16. 2008. 05. 22. Contrast online, Oradea, Andreia Cîrlig, Recital de artă la cel mai înalt nivel, http://www. contrastonline. ro/stiri/cultura-educatie-40/recital-de-arta-la-cel-mai-inalt-nivel-15638;
 17. 2007. 05. 28. Crişana, Oradea, pagina, 2, A. M. Curs festiv la Facultatea de Muzică;
 18. 2007. 04. 25. Bihari Napló, Oradea, Tuduka Oszkár, Komolyzenei gálaest a bábszinházban;
 19. 2007. 05. 01. Tribuna, Cluj - Napoca, pagina, 26, Oana Puchineanu, Eurogheto is Eurodreaming, www. revistatribuna. ro;
 20. 2006. 11. 25. Szabadság, Cluj - Napoca, pagina, 11, Német Júlia, Európa - álmok és valóság. Ahogyan a képzőművészek látják;
 21. 2004. 04. 02. Deol, Debrecen, Balogh Tibor, Színházi (más) világnap, www. deol. hu/;
 22. 2004. 05. 14. Szabadság, Cluj - Napoca, pagina, 2, Német Júlia, Kelet-Nyugat-Vertikalizmus Befejezôdtek a tordai Kortárs Mûvészeti Akadémia munkálatai, www. hhrf. org/szabadsag/archivum/2004/05/4maj-14. htm;
 23. 2002. Revista Agero, Stuttgart, Dimitrie Bălan, Interviu cu Ioan Holender - Directorul operei de Stat din Viena, http://www. agero-stuttgart. de/REVISTA-AGERO/JURNALISTICA/Interviu%20cu%20Ioan%20Holender%20de%20Dimitrie%20Balan. htm;
 24. 1999. 07. 16. Jurnal Bihorean, Oradea, pagina, 1, Florin Şipoş, Regal Brâncuşi la Muzeul Ţării Crişurilor;
 25. 1999. 07. 03. Szabadság, Cluj - Napoca, pagina, 11, Morvay István, Kalevala ősbamutató;
 26. 1999. 06. 28. Ziarul de Cluj, Cluj - Napoca, pagina, 16, Dorin Petrişor, Prima iniţiere muzicală în epopeea Finlandei;
 27. 1999. 06. 26-27. Adevărul de Cluj, Cluj - Napoca, pagina, 4, Demostene Şofron, Centrul Cultural Sindan;
 28. 1999. 05. 20. Jurnal Bihorean, Oradea, pagina, 3, Florin Şipoş, Soprana Carmen Vasile în Kalevala;
 29. 1999. 05. 20. Crişana, Oradea, pagina, 3, Nicolae Brânda, Kalevala în premieră absolută;
 30. 1999. 05. 20. Bihari Napló, Oradea, pagina, 3, Tuduka Oszkár, Osbemutató a múzeumban;
 31. 1999. 04. 26. Bihari Napló, Oradea, pagina, 3, Tuduka Oszkár, A komolyzene hete;
 32. 1999. 02. 22. Ziarul de Cluj, Cluj - Napoca, pagina, 16, Dorin Petrişor, Imaginile lumilor posibile;
 33. 1998. 12. 09. Szabadság, Cluj - Napoca, pagina, 2, Anunţ;
 34. 1998. 12. 09. Adevărul de Cluj, Cluj - Napoca, pagina, 4, Anunţ;
 35. 1998. 11. 03. Crişana, Oradea, pagina, 3, Avram Geoldeş, Spectacol interactiv de diaporamă cu Carmen Vasile şi Radu Pop;
 36. 1998. 11. 02. Jurnal Bihorean, Oradea, pagina, 2, Pengő Zoltán, Happening între butoaie;
 37. 1998. 10. 30. Crişana, Oradea, pagina, 12, Carmen Vasile în pivniţele Muzeului;
 38. 1998. 10. 27. Jurnal Bihorean, Oradea, pagina, 3, Pengő Zoltán, O seară de neuitat cu soprana Carmen Vasile;
 39. 1998. 10. 27. Bihari Napló, Oradea, pagina, 6, Tuduka Oszkár, Kortás művek a bazilikában;
 40. 1998. 10. 24. Jurnal Bihorean, Oradea, pagina, 15, Anunţ;
 41. 1998. 10. 24. Crişana, Oradea, pagina, 2, Anunţ;
 42. 1998. 06. 26. Adevărul de Cluj, Cluj - Napoca, pagina, 5, Anunţ;
 43. 1998. 06. 19. Adevărul de Cluj, Cluj - Napoca, pagina, 5, Mihaela Bocu, Hortus deliciarum;
 44. 1998. 05. 18. Jurnal Bihorean, Oradea, pagina, 6, Pengő Zoltán, Zile şi nopţi ţigane la Teatrul de Păpuşi;
 45. 1998. 05. 18. Jurnal Bihorean, Oradea, pagina, 4, Pengő Zoltán, Trei concerte la Palatul Baroc;
 46. 1998. 05. 18. Bihari Napló, Oradea, pagina, 2, Tuduka Oszkár, Két zenei élmény egy hétvégén;
 47. 1996. 08. 29. Jurnal Bihorean, Oradea, pagina, 2, Rodica Paul, Trupa de teatru a studenţilor orădeni obţine locul doi la festivalul de la Macea;
 48. 1996. 05. 11. Jurnal Bihorean, Oradea, pagina, 5, Olivia Steer, Act iniţiatic în templul Nichita;
 49. 1996. 05. 04. Jurnal Bihorean, Oradea, pagina, 5, Olivia Steer, Opera L’infidelta delusa de J. Haydn – un real succes;
 50. 1996. 04. 27. Jurnal Bihorean, Oradea, pagina, 5, Olivia Steer, Exerciţiu de improvizaţie sau cum s-a născut «Steaua fără nume»;
 51. 1996. 04. 24. Jurnal Bihorean, Oradea, pagina, 2, Anunţ;
 52. 1994. 10. 18. Orădeanul, Oradea, pagina, 3, Daniel Elenaş, Teatrul ca mod de viaţă. Regizorul;

 

 

Conf.univ. Dr. Carmen Vasile

 

Comments