Skip to main content

Orizonturi ale artei între creație și reprezentare

Sesiune de comunicări științifice cu participare națională
Ediția a XVIII-a

Horizons of art between creation and representation
Scientific Session with national participation
XVIII-th edition

Keywords: Moderator, Scientific Session, University of OradeaFaculty of Arts, Prof. univ. Dr. Agneta Marcu, Lect.univ. Dr. Luminița Rotaru-Constantinovici, Conf. univ. Dr. Elisabeta Boros Konrád, Prof. univ. Dr. Elena Chircev, Conf.univ. Dr. Gabriela Coca, Conf. univ. Dr. Mirela Țârc, Prof. Dr. Cătălina Constantinovici, Conf.univ. Dr. Carmen Vasile, Lector univ. Dr. Delia Roman, Lect.univ. Dr. Luminiţa Gorea, Asist.univ. drd. Valentina Horhat, Conf. univ. Dr. Valentin Lazăr, Conf.univ. Dr. Oana Lianu, Lect.univ. Dr. Anca Spătar, Lect.univ. Dr. Mihaela Brazdă, Asist.univ. Dr. Anca Popescu, Prep. univ. drd. Tudor Ciupeiu, Lect.univ. Dr. Ovidiu Iloc, Lect.univ. Dr. Corina Andor, Asist.univ. drd. Amalia Judea, Lect.univ. Dr. Evanthia Marta, Prof. Dr. Hilda Iacob, Lect.univ. Dr. Loredana Muntean, Lect.univ. Dr. Adina Vesa, Prof. Izabela Péter, Prof. Florina Burdaş, Prof. Enikő Popescu, Viktor Iosif, Gabriela Dărăban, Ianina Baciu, Diana Ile

Abstract: Scientific Session. Music. Visual arts.

Conf.univ. Dr. Carmen Vasile
Asist.univ. Dr. Anca Popescu, Lect.univ. Dr. Loredana Muntean, Lect.univ. Dr. Adina Vesa, Lect.univ. Dr. Corina Andor, Conf.univ. Dr. Gabriela Coca, Conf.univ. Dr. Carmen Vasile, Viktor Iosif, Gabriela Dărăban, Conf.univ. Dr. Elisabeta Boros Konrad, Prof.univ. Dr. Agneta Marcu, Conf.univ. Dr. Jámbor Elisabeta, Lect.univ. Dr. Gorea Luminița, Lect.univ. Dr. Anca Spătar, Lect.univ. Dr. Mihaela Brazdă, Conf.univ. Dr. Mirela Mercean - Țârc, Asist.univ. drd. Amalia Judea