Skip to main content

Monoopera Mahabharata de Ede Terényi - mitul contemporan

UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA - FACULTATEA DE ARTE
ORADEA UNIVERSITY - FACULTY OF ARTS
*
ORIZONTURI ALE ARTEI ÎNTRE CREAȚIE ȘI REPREZENTARE
HORIZONS OF ART BETWEEN CREATION AND REPRESENTATION
*
SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE
SCIENTIFIC SESSION WITH NATIONAL PARTICIPATION
*
ediția a XVIII-a / XVIII-th edition
*
VINERI, 30 MAI 2014, ORELE 11:00

Keywords: ScientificSession, University of Oradea, Arts Faculty, Ede Terényi, Monoopera, Mahabharata, Nala, Damayanti, Soul Birds, symbols

Abstract: Scientific Session. Music. Visual arts.