Skip to main content

Cascada Pământului / Cascada Cerului

La răspântia dintre cascada pământului și cascada ceriului...
Pe când luna-și întregește chipul în fața soarelui (mereu același față de Terra - căci este politicoasă, spunea cineva, și nu se întoarce cu spatele)...
Sufletul își pleacă genunchii în gest de venerație în fața vieții celei vii și naturii celei purtătoare de viață...

Comments