Skip to main content

Sara pe deal...

Sara pe deal (M.E.) pe drumuri de munte (C.H)
fiorul misterului vieții se întrețese cu aerul reavăn...
Schimbare de paradigmă: de aici, de pe înaltul pământului poți contempla în aceeași imagine drumul de sus și drumul de jos / iar norii... care, acolo, jos... par a-și duce veacul în lumea idealurilor, ți se aștern la picioare aici, sus...
#bewell #besmart #begood

Comments