Skip to main content

Campus UO


Campusul UO strălucesște în splendoare în ultimele zile de predare din primul semestru.
Fii sclipitor și ușor în sesiune așa cum îți strălucește natura!
*
The UO campus is glowing in splendor in the last teaching days of the first semester.
Be bright and light in the session time as the nature is shining to you!

photo: Conf.univ.dr. Carmen Vasile

photo: Conf.univ.dr. Carmen Vasile

photo: Conf.univ.dr. Carmen Vasile

photo: Conf.univ.dr. Carmen Vasile

photo: Conf.univ.dr. Carmen Vasile


@https://www.facebook.com/dr.carmen.vasile
@https://www.facebook.com/CarmenVasile.art/
@https://www.facebook.com/universitateaaltfel/