Skip to main content

Sacru Foc (2)

văzut-am focuri
ce mistuie în cale
și om și piatră
iar scrumu-i plin de jale

văzut-am focuri
ce blânde dau dogoare
curg spre lumină
lumină dând în cale

văzut-am focuri
înalte... rugătoare
cer și țărână
topind în ascultare

văzut-am focuri
ce ard întru vecie
sacre se-nalță
iubind dulcea sfinție