Skip to main content

Nașterea

Eu
nu m-am născut...
am evadat din pântecul vorace-ntunecat al spaimei

Eu
nu am venit pe lume...
m-am prăvălit în neputinţă

Eu
nu am fost copil...
doar sclav în templul mamei

Eu
nu m-am ridicat pentru a merge...
mi-am continuat doar zborul frânt

Eu
nu am început să vorbesc...
m-am complăcut doar în barbarie 

Eu
nu am voit să vreau
dar am voit fără să vreau

Eu
nu am iubit
m-am ascuns doar

Eu
nu am făcut
dar lucruri s-au făcut prin mine

Eu
nu am ştiut
am căutat doar 

Eu
nu am iubit
dar iubirea a trăit prin mine

Eu
nu m-am ascuns doar
ci am vorbit cu pădurea

Eu
nu am voit fără să vreau
ci vieţuiesc voinţa-mi

Eu
nu m-am complăcut în barbarie
ci am ridicat glasul spre ceruri 

Eu
nu mi-am continuat zborul frânt
ci am visat înaltul

Eu
nu am fost sclav în templul mamei
am poposit doar o vreme

Eu
nu m-am prăvălit în neputinţă
am gustat doar din ţărână

Eu
nu am evadat din pântecul vorace-al spaimei
ci
mi-am zâmbit
şi
m-am iubit
şi
am plâns de duioşie
căci
m-am născut din mine
Eu