Skip to main content

Cuvinte pentru Micul Prinț (1)

Înaripatule,
năzdrăvanule,
înaltule
dor
de ducă,
de dincolo,
de rostire
a lui,
a cuvântului
ce-i corpul gândului,
taina nepătrunsului,
adâncului
mister
al creatului
şi visului,
mă poartă
spre soarele ce nu-i soare
suspinului ce nu-i durere
bărbatului ce nu-i atingere
ci doar el...
năzdrăvanul,
înaripatul